חטא מגדל בבל – חטא הקנאה של אלוהים?!

"ויהי כל הארץ1 שפה אחת ודברים אחדים2: ויהי בנסעם מקדם, וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם: ויאמרו איש אל רעהו הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה. ותהי להם הלבנה לאבן והחימר היה להם לחומר: ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים [ויהי?], ונעשה לנו שם3, פן נפוץ על פני כל הארץ:

וירד ה' לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם: ויאמר­­4 ה' הן עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה החילם לעשות5 ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות6: הבה נרדה ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו איש שפת רעהו: ויפץ אותם ה' משם על פני כל הארץ, ויחדלו לבנות העיר: על כן קרא שמה בבל, כי שם בלל ה' שפת כל הארץ: ומשם הפיצם ה' על פני כל הארץ"  (בראשית יא')7

הערות:

2 . שפה אחת ודברים אחדים: אומנם היתה שפתם אחת אך דעותיהם היו שונות, פירוש שלי.

3. ונעשה לנו שם- נעשה משהו שיגרום במידה מסוימת לאנשים אחרים לקבל את אמונתנו [אך זה גם מה שגרר פרסום לא רצוי]

1. כל הארץ - הרומים ראו בעצמם את האנושות ואת שאר בני האדם כברברים. מבחינת לקיחת הסיפור לא כמשל, ניתן להגיד שמדובר בעם מסוים אחד. אך כעיקרון ניתן להתייחס במידה מסוימת לתנ"ך עד אברהם כמשל. זה מאד מקל על החיבור עם המדע. "ונעשה לנו שם" כנראה שמראה שוב שבעצם לא מדובר בכל האנושות. אך סוף הקטע מראה אחרת.

4. יש לשים לב שב"ויאמר" לא נאמר למי זה נאמר, אם בכלל.

5. מה שגרם להם לבנות את העיר, המגדל זה מה שגרם לה' לבוא לבקר, מסתבר שזה לא תמיד טוב. האם ה' הוא פרנואידי? במה חטאו בני העיר שה' הענישם בחוסר תקשורת? בעיקרון מגדל בבל זהו נס אנושי, זהו נס, מכיוון שהקיום שלו מרשים כל כך את ה' עד אשר הוא גורם לו לפחד או לקנאה בבני האדם- זהו נס של טכנולוגיה ושל שיתוף פעולה בין בני האדם, ה', שטוענים שהוא חכם, פוחד שהשפה המשותפת של בני האדם יגיעו לרמה של "ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות"

6. [מה הם רצו מעבר ללבנות עיר אין לדעת מהטקסט, יתכן שרק זה, אך טוענים שאלוהים יודע לקרוא מחשבות או משהו כזה, האם צודק להעניש רק על כוונה ללא מעשה?] ועלכן הוא פותח במלחמה על בני האדם, מכיוון שכוחו רב הוא משתמש גם במה שאפשר לקרוא לו כח התקפה קסום [לחש בלבול שפות?] וכמובן מנצח

7. האם זה צודק? אם ה' דואג לצדק העולמי ולא ידוע בכללי שבניית גורדי שחקים היא חטא, אף דוס לא יגיד את זה, מה נתן לו את הזכות המוסרית לעשות זאת ולהעניש את בני בבל רק משום שהראו יכולת אנושית מרשימה? למה הוא לא היה גאה בבניו? אם בני האדם הם אכן "בניו" של אלוהים והוא אוהב אותם למה הוא עצר להם את ההישג, מדוע הוא מעניש אותם, לא רשום שבני בבל היו חוטאים כמו למשל בני סדום או ישראל (עשינו כמה חטאים היסטוריים).

8. האם מגדל בבל היה סוג של מקדש אלילי? לא סביר שזה נועד להגנה ובדרך כלל המבנים הגדולים ביותר בערים הקדומות היו מקדשים וארמונות. יש שטענו שהמגדל היה הזיגורט בבבל, או בדמותו, מגדל סלילי בן 7 קומות. שזה כנראה נחשב לוואוו בתקופתו. אך לפי הכתוב המגדל לא הושלם, לפחות לא על ידי בוניו הראשונים.

9. משל בבל: סיפור של קנאת האל בבני האדם בזכות הצלחתם הטכנולוגית שנבעה גם משיתוף פעולה ביניהם והענשתם עקב הסכנה [לא רשום אפילו שזה מה שניסו] שתהיה להם יכולת גבוהה מדי לטעם האל, סניגורים של האנושות יכולים לטעות האם קנאת האל הביאה אותו לחטוא באמונתו בבני האדם, אחרים יכולים לתהות האם ה' הוא טכנופוב, היכולות שלו נובעות מכח הקסם והאמונה, יכולות האדם נובעות מהדעת, מהדיבור ומהיכולת ליצור ולהשתמש בכלים, מבנים ומכונות- הטכנולוגיה- שאחת התוצאות המרשימות שלה היא יכולת הבנייה האנושית. מבחינה תאולוגית ניתן לראות בו סיפור נוסף על חטא ועל היחס בין בני האדם לה', להראות שהם למעשה יכולים להיות גורמים נפרדים מבחינת המטרות. בהתחשב בהשראה הבבלית לתנ"ך אפשר להעלות תיאוריה אתאיסטית שהסיפור נובע מפולקלור של רועי עזים מקומיים על חורבות בבל [נחרבה היסטורית כמה פעמים] או כיצירה ספרותית של כוהנים של דת נטושה שהתגלגלה ליהדות.

 10. תמיהה: אם ה' יכול לטעות, האם הוא גם יכול לחטוא או שהוא תמיד נכון וצודק?