מזל

מזל הוא כינוי למאורעות המתרחשים באופן אקראי, מבלי שלאדם תהיה שליטה על התרחשותם.

אנשים מייחסים משקל למזל באירועים יומיומיים, ובפרט מיוחס לו משקל רב במשחקי מזל (כגון הימורים), שהזכייה בהם אקראית לחלוטין, או תלויה במידה רבה באקראיות. אנשים המאמינים במזל עשויים להשתמש בקמיעות שלפי אמונתם הקירבה אליהם נותנת מזל או מגינה מפני עין הרע. אצל אחרים, מאידך, האמונה בקיומם של צעדים הגורמים למזל טוב, וצעדים אחרים הגורמים למזל רע, נחשבת על ידי רבים לאמונה תפלה.

 אם כך יש המאמינים שמזל הוא דבר קייםיש המאמינים שמה שנדמה כמזל הוא למעשה אוסף של צירוף מקרים ונסיבות. זאת לא סיבה לכך שלמושג מזל אין ממשות בעולם [כי לפי ויקיפדיה יש לו], אלא רק ההסבר לגורם המכוון את המזל. לעומתם יש המאמינים שהגורם המכוון את המזל הוא כח עליון ושהגורל נקבע על ידי אלוהים או הקארמה או שהוא פשוט כח שקיים בעולם ונדבק לפעמים לחיים.

במידה רבה מה שנראה כמו מזל יכול להיות אכן מגלל סיבות נסתרות כמו מחשבות לא מודעות או דברים שאנחנו לא מבינים ובעצם יש להם אכן את הסיכוי להתרחש. כשאתה במצב נפשי מסוים יתכן שיהיו לך יותר אירועים שיחשבו על ידך כמזל, יש אנשים שנראה שיש להם מזל בחיים יותר מאשר לאחרים. מה גורם לזה שלאנשים מסוימים יהיה יותר מזל טוב מאחרים, כלומר שדברים שלא תלויים בהם יצאו לטובה במקום לרעה.. ועד כמה זה בעצם לא תלוי בהם?