הומניזם דתי – זכויות אדם

כזכור ההומניזם הדתי אומר בעיקרון שניתן לשלב בין ההומניזם לבין הדת וכי אלוהים היה מחייך על הרעיונות המשפרים את מצבו של האדם ואת מוסריותו, אולי אף מעבר לסטנדרטים הבסיסיים אשר בתנ"ך.

אחד מהרעיונות המרכזיים של ההומניזם הוא הרעיון בדבר זכויות בכלל וזכויות אדם בפרט, כאלמנט בסיסי של ממשל תקין. מהו בעצם רעיון הזכויות ומהי זכות?

זכות היא דרישה מוצדקת למשהו ממישהו. בעל הזכות רשאי לדרוש את מימוש זכויותיו או לא כרצונו. האחריות על מימוש הזכויות היא גם מבעל הזכויות, אך בנוסף על האנשים או הגופים מהם נדרשת הזכות, לספק את התנאים הדרושים לקיום הזכות מבחינה אתית. הזכויות עשויות להיות מותנות או מוגבלות כל עוד אין הדבר פוגע בהצדקה של הזכות. וזאת למשל כדי למנוע בזכויות אחרות, גם של אנשים אחרים.

ומהם זכויות אדם? זכויות אדם הם סט מוכן של זכויות שאמורים להיות טבעיים ונתונים לכל אדם באשר הוא וזאת כדי להבטיח את חירותו, ביטחונו, פרטיותו וכן עוד דברים יסודיים בנוגע לחייו.

כעיקרון זכויות האדם עוסקות ביחסים בין המדינה לבין האזרחים בעיקר, ולא בין אזרחים לאזרחים – אף על פי שיש זכויות שמחייבות גם אזרחים אחרים ולאו דווקא את הממשל ועל הממשל בעצם לפקח ולאכוף אותם – כמו הזכות לחיים וביטחון, הזכות לקניין ועוד.

ברשומות הבאים, אפרוס עבורכם את רשימת זכויות האדם ואפרט אותה ותוכלו לראות בעצמכם שהאל, כפי שהוא נתפס כאל טוב ואוהב אדם, היה מחייך מגללה.