מה הפלסטינים באמת רוצים?

 

ההתנהגות של הפלסטינים לא מובנת גם לעצמם.

הם מיואשים, אך הם ממשיכים להילחם וזה אף שהציעו להם הצעות טובות תמורת השלום. נראה שאם היהודים אכן יציעו בעצמם לעזוב את הארץ, הערבים הם אלה שהכי יכעסו במציאות? ולמה זה?

זה מכיוון שהם בתוך תוכם מאמינים במשהו נוסף, יתכן שהם הושפעו מהתושבים היהודים של הארץ שהגיעו אליה החל מלפני כ150 שנה או אולי מהתרבות הנוצרית והם כעת מאמינים שהמשיח עומד לבוא והוא עומד להיות יהודי.

עכשיו, כשדבר כזה עומד לקרות והם מאמינים שזה יקרה, הם רוצים להיות חלק מזה, אם יש שליט שהוא בורך על ידי האל בעצמו עוד לפני 2500 שנה, אז הם רוצים גם להישלט על ידו והציפיה שהמשיח עוד יבוא ואולי אף בקרוב, מונעת מהם לרצות להתנתק למעשה מהארץ או לקבל הצעות שלום טובות. זה ואכן החשש שהמשיח לא יבוא אבל המקדש שלהם באל-אקצה יחרב.

פתרון אפשרי אחד

זהו, רק פתרון אפשרי אחד לסכסוך – שייפתר כפי ששני הצדדים רוצים למעשה.

הפתרון הוא לתת זכות בחירה דמוקרטית לכל היהודים בעולם, שרובם נמצאים כיום במדינות שתומכות בישראל כמו ארצות הברית ושכנראה יסכימו לכך שאזרחיהם היהודים יוכלו לבחור גם לארצות הברית, למשל, וגם לישראל.

במצב כזה, יהיה רוב יהודי שיספיק לספח גם את הפלסטינים ועדיין להישאר רוב יהודי ביחד איתם. הפלסטינים יזכו לאזרחות בדומה לאחיהם "הערבים הישראלים" וכך הם יהיו מרוצים ויחכו לזמן המשיח ביחד עם היהודים. יהיה שוויון זכויות מלא, אך יהיו מספר חוקי יסוד שיבטיחו שחלקים קריטיים ליהודים במדיניות ייקבעו על ידם.

התמיכה הפלסטינית במשיח יהודי עתידי ורצונם להיות חלק מאותו מאורע גדול, היא זאת שתיתן להם נאמנות לישראל. וזאת מכיוון שהם כעת גם יהיו חלק מהמטרה והרעיון של המדינה.

בנוסף, בספר זה הצעתי מקודם, שבית המקדש היהודי לא יקום על חורבות אל-אקצה, אלא שיש להשאיר את אל-אקצה שלמה ולבנות על הר אחר בירושלים, בית מקדש חדש. אני לא חושב שהערבים יכולים להיות שלמים עם אף פתרון אחר.