מחשבות ראשונות על ישו

וחשבתם פעם, שאולי טעינו אז לפני 2000 שנה.

כלומר מה אמר ישו?

שהעם חוטא וצריך לשפר את דרכיו ואם הוא יאמין באהבה ולא בשנאה הוא ינצל ואילו אם הוא ישנא את הכובש הרומי שנפל עליו כל מה שיקרה לו זה חורבן?

כאילו.... לפי מה שאני זוכר בית המקדש השני נחרב ויצאנו לגלות עד שאלוהים החזיר אותנו לאחרונה לארץ ונתן לנו את מדינת ישראל.

אז אהמ... הוא ניבא משהו וצדק בו? זה לא אומר שהוא נביא אמת?

ואולי אלוהים נתן לנו אותו, אבל לא מצא חן בעינינו מה שהוא אמר, אולי העדפנו אז את השנאה והקנאה על פני האהבה הזכה שהוא הציע וזאת היתה הבחירה שלנו שלא יבוא המשיח אז

ישו מעולם לא בגד בדת היהודית וכשהוציא את נשמתו החומרית על הצלב אני בטוח שהוא אמר משהו לטובת עם ישראל לפני הקב"ה.


ואני חשבתי על זה ואני מאמין שמכיוון שהוא אכן היה המשיח ורק אנחנו היינו אלא שבחרנו אז לא לקבל אותו, אולי אם נבקש את סליחתו ותפילתנו תעבור את שערי גן עדן, אולי הוא יסלח לנו.

ואז הוא יחזור כמו שנובא ויגאל קודם כל, בראש הראשונה אותנו את עם ישראל.

הוא יהיה לנו למלך ויקים את בית המקדש מחדש.


ישו יגאל את כולנו.


תזכרו שסך הכל אני אומר שלדעתי ישו הוא עדיין יהודי והוא יחזור מלמעלה להושיע אותנו כמו שהבטיח לנו לפני 2000 שנה, אחרי הכל סבלנו כבר גלות ושואה מגלל זה. אז אני מקווה שהאל יסלח לנו על שהרגנו את שליחו אז.

[התנסות במעבר לנצרות, סוג של, קיץ 2017]