תפילה משותפת

כהמשך למאמר הקודם...

אם היהודים יאמינו שהנצרות והאסלאם הם גם מאלוהים ושכולנו סוגדים לאותו האל גם אם בדתות כלומר צורות אמונה שונות. ואם הנוצרים יאמינו שאלוהים השאיר את הברית הישנה בידי היהודים, שומרי המסורת ושמוחמד היה גם נביא אמת. ואם המוסלמים יבינו את משמעות העניין שהדתות האחרות גם אמיתיות. האם הדבר לא יוביל לשיתוף פעולה רב יותר ולסובלנות רבה יותר בין הדתות? האם לא ניתן להתקדם ממצב זה הלאה לעבר פולחן משותף מסוים. האין זה יפה יהיה לראות את בני שלושת הדתות מתפללים ביחד?

לא אמרתי שהדתות יהפכו לדת אחת, אך האם לא ניתן לחבר תפילה אחת משותפת? ואולי יום אחד יהיה גם חג משותף לשלושת הדתות, לציין את זה ששלושת הדתות מתפללות ועובדות בעצם את אותו האל רק בצורות שונות.. הרעיון אגב אינו דבר חדש והתוודעתי מספר פעמים לתפילות שנערכו ביחד בארה"ב במשותף על ידי כמרים ורבנים.