אל אחד

הנוצרים מאמינים בתנ"ך. הם קוראים לו הברית הישנה והוא חלק מספרי הקודש שלהם. המוסלמים מאמינים בתנ"ך, הם מאמינים באברהם ויצחק ויעקב, הם מאמינים ביוסף ובמשה ובדויד. המוסלמים מאמינים גם בישו, הם מאמינים שהוא היה נביא שנשלח אל הנוצרים. בכל זאת המוסלמים נשארים דבקים בדת שלהם. יהודי מאמין שישמע משהו על ישו עלול ישר להתרחק כמו מהשטן.

ולמה זה? האין זאת כפירה להגיד שאלוהים לא יכל לברוא את שתי הדתות האדירות האחרות? בתנ"ך רשום שאלוהים הוא אלוהי העולם ולא רק עם ישראל, אף שהוא נבחר על ידו לפי היהדות. נביאים, כמו יונה, נשלחו אל הגויים לבשר להם את בשורת הקב"ה. אלוהים התערב במקרים כמו סדום ועמורה שבהם העניש עם זר על חטאיו. האם אלוהים לא הגיע אל השומרונים והם לא סגדו לו? האם לא היה כרשום בספר במדבר, כה' על בלעם בן בעור מארם נהריים שהיה נביא של הגויים! וה' דיבר דרכו כך שיצא מברך במקום מקלל, כי היו לו כוחות נבואיים. אם כך מדוע שלא יהיו נביאים גם לגויים, מדוע שה' יסתפק רק בבני ישראל המעטים כמאמינים היחידים? מדוע אין מודים שיתכן שישו אכן נשלח על ידי ה' בדיוק כמו אליהו הנביא, שבהתחלה הוא נשלח ליהודים אך לאחר שלא קיבלו את דבר בשורתו, שליחיו נשלחו אל העולם. מדוע אין מודים שיתכן שאללה או בשמו האחר הרחמן הוא אותו אלוהים תנכ"י שייסד לעצמו דת רחבת היקף נוספת? אם הם מכירים באלוהים שלנו למה שאנחנו לא נאמין באלוהים שלהם שהוא אותו אלוהים כמו שלנו?

"שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד", "אני מאמין באלוהים אחד, האב הכול יכול, ובישוע המשיח, שליחו,  אמן." , "אין אלוהים בלעדי אללה, ומוחמד הוא שליחו" - האין משפטים אלה מדברים על אל אחד?

מדרגה זאת לצערי לא נמצאת ביהדות של ימינו.