מחילה לאחר  

"סליחה הוא התהליך השכלי, רגשי או רוחני שבו חדל אדם מלחוש עלבון או כעס כנגד אדם אחר על מעשה שהוא ראה בו כפגיעה, מחלוקת או שגיאה. לחלופין, סליחה היא הפסקת הדרישה לעונש או פיצוי."

 לא קל למחול, אבל זה שלב חשוב בדרך ליחסים טובים עם אותו גורם...ואם ניתנת מחילה אף במידה מסוימת היא כבר טובה במידה אם היא אמיתית וכנה. מחילה יכולה גם להיות מחילה פנימית אצלך, בלי קשר לתקשורת עם אותו גורם.

 יכולות להיות כל מיני סיבות למחול למישהו- הבנה היא החשובה בהם :הבנת הכוונה שלו- טובה, רעה או תאונה, הבנה שאולי לא הבנת לגמרי את מה שקרה וההנחות שלך לא בהכרח נכונות, הבנה ששפטת בחומרה רבה מדי ושגם האדם החכם ביותר יכול להיות מטומטם והכוונות של אותו אדם לא היו רעות, הבנה של הסיבות של אותו אדם להתנהגות שלו, הבנה שגם לך היה חלק בזה ("הפוסל במומו פוסל"), ההבנה שטעויות קורות וגם אתה לא תמיד בסדר,

החלטה לנסות לפתוח דף חדש, ראיית הטוב בנוסף לראיית הרע, קבלת פיצוי מסוג כלשהו, רצון לסלוח, הזמן עבר ואתה כבר פחות רואה בחומרה את מה שקרה וכל האירועים והנזקים שנגרמו נשכחו כבר במידה מסוימת.....