סליחה ומחילה

"סליחה הוא התהליך השכלי, רגשי או רוחני שבו חדל אדם מלחוש עלבון או כעס כנגד אדם אחר על מעשה שהוא ראה בו כפגיעה, מחלוקת או שגיאה. לחלופין, סליחה היא הפסקת הדרישה לעונש או פיצוי."

מחילה היא סליחה כשאתה זה שסולח (או כשמישהו אחר מוחל לך), באופן רשמי כשאתה מקבל התנצלות או אומר לאדם האחר שאתה סולח לו על מה שעשה לך ובאופן פנימי שבו אתה מפסיק להרגיש כעסים וטינה או רגש שלילי אחר כלפי המעשה, ומצליח לקבל את זה שאולי אכן נעשה לך עוול או שנפגעת ואתה מרגיש שלא בצדק אבל .......................

מחילה למישהו לא בהכרח באה כתוצאה מפעולה שהוא עשה אלא יכולה לבוא ממך. מחילה גם לא חייבת להיות כלפי מישהו:

יכול להיות שיש לך כעסים כלפי החברה, מסגרת מסוימת, גוף ממשלתי מסוים, המדינה.

יכול להיות שיש לך כעסים כלפי העולם, אלוהים, או מה שאחראי שיתקיים איזשהו צדק.

יכול להיות שיש לך כעסים כלפי עצמך.

 

לא קל למחול, אבל זה שלב חשוב בדרך ליחסים טובים עם אותו גורם... ואם ניתנת מחילה אף במידה מסוימת היא כבר טובה אם היא אמיתית וכנה.

ויכולות להיות כל מיני סיבות למחול למישהו- הבנה היא החשובה בהם, הבנה של הכוונה שלו- טובה, רעה או שבכלל לא היתה לו כוונה וזאת היתה תאונה, השכחת הנזק והמקרה, קבלת פיצוי מסוג כלשהו, החלטה לנסות לפתוח דף חדש, הבנה ששפטת בחומרה רבה מדי, הבנה שגם לך היה חלק בזה, רצון לסלוח, ההבנה שטעויות קורות וגם אתה לא תמיד בסדר, ראיית הטוב בנוסף לראיית הרע ובטח יש עוד סיבות למחול למישהו.