לא תחמוד - קנאה באחר

קנאה בזולת היא רגש המתעורר אצל אנשים, וכנראה גם אצל בעלי חיים מסוימים, בשל הצלחתו של פרט אחר ובשל תחושת נחיתות יחסית לפרט זה. לסוג קנאה זה מתייחס מאמר זה. אך קיימים עוד שני סוגי קנאות בעברית:

בהקשר של יחסים בין בני זוג, קנאה היא חשד בבגידה, שמתעורר במקרה שבו בן הזוג מביע סימני חיבה כלפי זרים. בעברית, לפועל "לקנא ל-" יש גם משמעות אחרת. היא מציינת תמיכה מוגזמת בדבר מסוים או ברעיון מסוים, והתנגדות קשה לכל מי שמנסה לפגוע בדבר זה. שם הפעולה של פועל זה הוא קנאות.

בכל מקרה, כשאנשים אחרים משיגים יותר ממך בתחום מסוים שבו אתה מתחרה בהם או משווה את עצמך אליהם- אתה במצב שבו אתה עלול לקנא בהם- להרגיש מאוים או נפגע בצורה כלשהי מכך שהם מתעלים עליך.

אדם מקנא עלול להתמודד עם רגש הקנאה על ידי שיפור עצמו או על ידי ניסיון להכשיל את מושא קנאתו או להקטין את תדמיתו בעיני אחרים, במקרים קלים או רבים הוא לא עושה כלום. קנאה או "מצב קנאה" עלולה להיווצר פעמים בין עמיתים או ידידים ואף אם היא תישאר ברקע, אולי במידה מסוימת אף בתת-מודע היא עלולה לגרום להרעת היחסים ביניכם, לחסימה כלשהי או להצטברותה כמרירות. תיתכן קנאה גם כלפי קבוצה מסוימת, חברה מתחרה, שכבה מהאוכלוסייה- למשל עשירים או בעלי תכונה מסוימת [לאנשים ששוברים את הרגל, יש נטייה לקנא באלה שלא] או באופן כללי באנשים שהוא מרגיש שהם מעליו באיזה אופן.

קנאה המתעוררת בנושאים כלכליים/חומריים קשורה במידה מסוימת לחמדנות.

במצבים שבהם האדם אינו מרגיש שלמות עם מקומו או מצבו ביחס לאחרים הוא נוטה יותר לפתח קנאה ולהיות פחות מפרגן, לשמוח לאיד או לא לשמוח בשמחת הזולת מכיוון שאינה שמחתו.

המהר"ל מציין כי הקנאה קיימת בין שווים, אבל לא כאשר מדובר בשונים, כאשר אין אפשרות פוטנציאלית להגיע למעלת הזולת (אור חדש עמוד פו).

בנצרות.. הקנאה נחשבת כאחד משבעת החטאים.

דניאל גולמן, מחבר "אינטליגנציה רגשית", מציין כי רגש זה הוא למעשה רגש משני, המורכב משלושה רגשות בסיסיים: כעס, פחד ועצב: אפשר לראות בקנאה התעוררות של פחד מיתרונו של הזולת, יחד עם עצבות וכעס עצמי על כך שהמקנא איננו נהנה מן היתרון שיש לזולת. אני בטוח אבל שנלווית גם תחושת מרירות מסוימת, גם כלפי העולם.

דרכים להפחתת קנאה:

* יחס טוב כלפי הזולת, היכולת לשמוח בחתונה של חברה טובה בעוד שאת ברווקותך למשל.

* הסתפקות במנת חלקך, מבחינת "איזהו עשיר השמח בחלקו".

  השלמה עם מצבך הנוכחי או מקומך בעולם או ראייתו בצורה טובה יותר

   אך לא בהכרח בלי שאיפה ליותר. במקרה כזה יתכן שההתחרות תדחוף אותך קדימה.

* ביטחון עצמי- ימנע ממך להרגיש נחות או מאוים מהצלחת האחר.

* לא להתחרות בהם.

* ראיית מצבו של האחר כלא רלוונטי למצבך.