מהי טהרה רוחנית?

ביהדות נהוגים טקסים של טהרה גופנית, אך מזניחים את הנושא של טהרה רוחנית ומתייחסים אליו כדברי מוסר כלליים או כטיפים לחיים חברתיים מוסריים וליחסים תקינים בין בני האדם. אך מדובר במעבר לכך מבחינה דתית, הטהרה הגופנית היא טהרה בסיסית והיא רק מסמלת את הטהרה הרוחנית שעל האדם המאמין לעשות כחלק מהיטהרותו, לפני הגישה להתקדשות במצוות או לטקסי תפילה. כשהאדם טהור גם רוחנית ולא רק גופנית, רבים הסיכויים באופן תיאורטי, שתפילותיו או מעשיו הפולחניים האחרים יתקבלו בעין יפה בעיני האל.

מדובר גם מעבר לכך מבחינה פסיכולוגית, טהרה רוחנית היא המפתח לאיזון פנימי, לשלוות נפש, להרגשה נפשית טובה ולתפקוד נאות בחיי היומיום כדי לשאת חן בעיני האל, האנשים החביבים עליך או עצמך.

טהרה רוחנית מערבת חשיבה על דברים רגשיים עמוקים, על אירועים שהיו בחייך, על עמדותיך המוסריות כלפי מצבים בהווה ובעתיד. היא מערבת תהליך של שיפור עצמי, של בחירה בדרכי הטוב במקום בדרכי הרע, של סליחה לעצמך על משגי העבר תוך הבטחה שתתמודד בעתיד יותר טוב עם דברים, של סליחה לאחרים על משגיהם או לפחות הגעה למצב שבו הכעסים והטינה שמעשיהם עשו יוצרים בך, של שיפור היחס אל העולם, של טיהור רגשות שליליים ושל יצירת רגשות ותכונות חיוביות באדם.

כשהאדם טהור רוחנית, הוא מרגיש שלם יותר ובאיזון גם עם עצמו וגם עם העולם והוא פנוי נפשית יותר ויכול להתרכז יותר בהמון דברים אבל גם בענייני דת. כשאדם טהור רוחנית, באופן תיאורטי, יש סיכוי גדול יותר לדבריו להתקבל באוזני האל.

החלק הבא יתאר נושאים הקשורים לטהרה רוחנית ולמוסריות שהיא חלק ממנה.