איכס, מלוכה!

 

מוזר איך שדברים משתנים....

בימי הביניים, בעת שהעם חלם על משיח שישלח אליו מעם אלוהים ויגאל אותו מייסורי הגולה ומעלילות הדם והאנטישמיות שבאירופה, הוא חלם על מלך שימלוך בירושלים על העם.

כיום, כשאנשים חושבים על שהמשיח יבוא, הם עשויים לחשוב מאד אחרת. נשמע להם שהדמוקרטיה הייצוגית הישראלית תתמוטט ויעלה שלטון עריץ ומדמם נוסח היטלר. יש לי כמה דברים להגיד על נקודה זו.

 

ראשית, בדברי נביאים על העתיד לבוא, הם לפעמים עשויים להיתקל בטכנולוגיה חדשה ולא ידועה להם (נכון גם לעמים שלא התקיימו עדיין בתקופתם). מכיוון שהם בכל זאת רוצים לתאר לעם את מה שהם ראו, הם ישתמשו במילים הקיימות בשפתם שלא כוללות מילים ומושגים מודרניים. על כן, למשל במקום רובה הם יתארו חץ וקשת, במקום טנק – הם יתארו סוס, ובמקום שליט מצורת שלטון דמוקרטית או צורת שלטון מתקדמת יותר, הם יתארו מלך. הרי לא הייתם מצפים מהנביאים הקדמוניים להמציא את השלטון הדמוקרטי כשזו רק נוצרה או עדיין אפילו לא נוצרה במספר ערים שבאותה עת היו לא ידועות במיוחד כאתונה ורומא, אז סביר שאם הם יראו בחיזיון שליט אז הם יקראו לשליט – מלך ולא למשל – ראש ממשלה. אני בטוח שלא מדובר גם באמת בחמור, למשל (אף שבמקרה זה, זאת יכולה להיות גם מטאפורה למשהו).

 

שנית, הנבואות על המשיח הם נבואות חיוביות, הוא אמור להיות הדמות שיגאל את העם ועל כן, גם אם יהיה מדובר בשלטון אוטוקרטי (שלטון יחיד), התקופה של מלכותו צפויה להיות חיובית ומזהירה ביותר ושכולם, או לפחות הרוב של העם, בעצם אמורים להיות מרוצים ממנה. זה חלק מהתנאים בנבואות, למעשה.

 

לבסוף, גם אם יהיה הכרח, רק כדי להגשים את נבואות המשיח, למשוח מלך על ישראל – אפשר עדיין להגביל את המלוכה – למשל ליצור מלוכה לא שושלתית, כך שרק המשיח ימלוך אך ילדיו כבר יצטרכו להתמודד בבחירות דמוקרטיות אם ירצו לקבל את השליטה במדינה, או למשל ליצור חוקים שיהיו מעל המלך ויקבעו דברים מסוימים בהתנהגותו, כמו חובת שימוש במשאלי עם להחלטות מסוימות או קבלת חוקה המבוססת על זכויות אדם. מכיוון שהמשיח אמור למעשה להיות אדם טוב ולא אדם כמו היטלר, לא צפויה להיות בעיה מיוחדת בלגרום לו להסכים לתנאים האלה.

לפיכך, גם אם רשום בתנ"ך, בנבואות על המשיח, את המילה "מלך" – אין להבהל מכך ויש להתייחס לכך בהתאם. אחרי הכל, לא יתכן שעם ישראל התפלל 2000 שנה להתגשמות של הסיוט הנורא ביותר בהיסטוריה שלו – אם זה כך, זה יהיה מאד מזעזע.