כח הנבואה – דטרמיניזם

ובכן, מוזר איך דברים מתפתחים ודווקא התפיסה המדעית המודרנית ופילוסופיה חדשה שמייחסים לרנה דקארט מהמאה ה16 מובילה לרעיון שהנבואה בעצם אפשרית.

מהו דטרמיניזם? זהו הרעיון שאין בעצם רעיון חופשי, שהכל חוקי פיזיקה ותגובות כימיות בין חומרים במח שגם הם פועלים לפי חוקי פיזיקה קבועים מראש, אין משהו שחורג מחוקי הפיזיקה בעולם וחוקי הפיזיקה הם קבועים וכך אם יש תבונה מספיק חזקה, יהיה זה מחשב על-חללי ענק או כח עליון, היא בעצם יכולה לקחת נקודת זמן אחת מסוימת בעולם, לחשב את כל הנתונים עליו ומתוך זה להסיק כל מה שיקרה, מהמפץ הגדול ועד הזמנים הרחוקים ביותר בהם הזמן עוד קיים וכך בעצם נבואה על פי המדע דווקא, אפשרית.

ואם אותה ישות על או מחשב על, מעביר את המסר לבנאדם חי, נוצרת נבואה ולא חשוב איך המסר מועבר אם בחלום, בחיזיון או בהתגלות מוחשית יותר, מדובר באפשרות קיימת על פי המדע לנבואות ואין דרך להתעלם מכך.

והנה, כבר מצאתי שני הסברים אפשריים לנבואות ששניהם כפופים לחוקי המדע.
אגב, באופן אישי, אני מאמין יותר בדטרמינזם אך אני גם מאמין שהדרך השפויה יותר לחיות ולהתייחס לחיים הוא כאילו יש לנו רצון חופשי ולהתעלם לחלוטין מהרעיון.