נבואות על קצה המזלג

* כדי שנבואה תהיה אמיתית היא צריכה להתרחש.

 

* לרוב הנבואות יש מספר פירושים אפשריים.

 

* מספיק שפירוש אחד יתממש.

* יש הרבה סמליות ושימוש במטאפורות בנבואות, דברים הם לא תמיד כלשונם למשל "יגור זאב עם כבש וטלה עם גדי ירבץ" יכול להיות פשוט ביטוי ספרותי לתקופה של שלום שבו אויבים טבעיים מפסיקים להילחם זה בזה, החיות יכולות להיות דימויים לאנשים.