סידור תפילה – חצי קדיש

קדיש הוא קטע חשוב ומרכזי בתפילה בציבור היהודית בדומה ל"קדושה", הנאמרת בתפילת שמונה עשרה.

במקורו נאמר הקדיש לאחר לימוד אגדה, אך בהדרגה נכנס לתפילות הציבור בבתי הכנסת. הקדיש משולב בתפילות, ונאמר בסיום תפילת העמידה, לאחר סיום פרק בתפילה, למשל אחרי פסוקי דזמרא ואחרי עלינו לשבח, ולאחר לימוד תורה שבעל פה. בתחילת ימי הביניים הקדיש תפס מקום בתפילות אבלים ובאזכרות למתים, ועם עליית המיסטיקה היהודית במאות ה-12 וה-13 הפך המנהג לקרוא קדיש למת נפוץ מאוד.

הבעיה היחידה עם הקדיש הוא שהוא בשפה הארמית הלא מובנת לבני אדם ומלאכים ועל כן תרגמתי ושיפרתי במקצת את התפילה, להלן:

1.     יתגדל ויתקדש שם ישראל

2.     בעולם שנברא כרצונו

3.     וימליך מלכותו

4.     ויצמח ישועתו ויקרב משיחו

5.     ויושיע עמו

6.     בחיינו ובימינו

7.     במהרה ובזמן קרוב (ואמרו אמן)

8.     יהיה שם ה' מבורך לעולם

9.     וישתבח ויתפאר ויתרומם

10.                         ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל

11.                         שמו של הקדוש- ברוך הוא

12.                         למעלה, מכל הברכות והשירות והתשבחות

13.                         והנחמות שאנו אומרים בעולם (ואמרו אמן).