סוגי תפילה

זה פזור למעשה פה ושם לאורך הספר, אך אנסה לרשום זאת במרוכז ברשומה אחת, כאן.

ניתן לסווג תפילות לפי מספר פרמטרים.

1.     מספר המתפללים ומבנם – תפילת יחיד בבית או תפילה בבית הכנסת המובלת על ידי החזן?

2.     תפילות מאורגנות וכתובות מראש, לעומת תפילות מאולתרות שנאמרות לפעמים באופן ספונטני אך כנה ביותר.

3.     מטרת התפילה – הסיווג העיקרי של התפילות:

·        בקשות – זאת התפילה הסטנדרטית בדרך כלל. האדם יוצר קשר עם האל ומבקש ממנו שיסייע לו בצורה כלשהי או שיעשה למענו דבר מה.

יש שני סוגים עיקריים של בקשות: ברכות וקללות. ברכה – זה כשמבקשים משהו טוב. קללה – זה כשמבקשים משהו רע.

סיווג נוסף של בקשות הוא לפי מושא הבקשה: בקשות עבור עצמך, בקשות עבור אחר, בקשות עבור העם, בקשות עבור חפצים, או כל מושא אפשרי אחר – כולל ברכה לאל, איחול לאל עצמו דבר מה טוב (דבר שהוא בדרך כלל נופל למעשה בקטגוריה של תפילות הלל ושבח).

·        הודיה – תפילה לשם הודיה לאל על דבר מה שקרה או שקיים. בדרך כלל עשויות להשתלב עם תפילות הלל ושבח.

·        תפילות הלל ושבח – תפילות המחמיאות לאל. ביטויים של הלל ושבח עשויים להצטרף גם לסוגי תפילות אחרות כמו בקשות והשאלה היא מה המטרה העיקרית בעצם של התפילה או של חלק התפילה.

·        סיפור, עדכון במצב – יתכן שביקשת דבר מה וכעת בהזדמנות זו אף שאומרים שהאל יודע הכל, אתה רוצה לעדכנו במצב הבקשה שלך ואיך דברים מתקדמים. זכור שתפילה טובה, היא תפילה שגם אתה מחויב אליה ולא רק האל. תפילות כאלה הם על פי הנהוג נעשות ביחיד.

·        הנאה לאל – למשל זמירות יפות או אמצעיים ספרותיים שונים, בדרך כדי להעשיר את התפילה ולא עיקר התפילה, למשל זמירות ליום טוב. זוהי למעשה עוד צורה של הודיה.

4.     שימוש בעזרי תפילה – למשל שילוב של תפילין או טלית בתפילה.

5.     מיקום התפילה – האם התפילה נעשית בבית כנסת, בבית, בטבע או במקום אחר. ולעניין היהדות, לפעמים חשוב גם האם התפילה היא בארץ או בחו"ל.

6.     זמן ונסיבות התפילה – בתפילות מאורגנות בדרך כלל יש גם זמן מסוים בו צריך להתפלל אותם, למשל תפילת שחרית הנאמרת בבוקר או תפילות מיוחדות לחגים או אירועים מסוימים וכן הלאה.

7.     סיווג לפי תוצאות התפילה – תפילות אמת לעומת תפילות שלא התקבלו או התגשמו.

8.     תפילה בדיבור בקול לעומת תפילה בצורות אחרות – למשל יש המאמינים שמכיוון שהאל גם ככה יכול לשמוע את מחשבתם, הם יכולים לעשות תפילה שבלב.