תפילות בבדיקה מדעית

דת ומדע? איך זה יכול להיות? אבל כן, בהחלט, אפשר לעשות מחקרים מדעיים תקפים ולבדוק אמפירית את כח התפילה.

לוקחים למשל אלף איש, שזה מדגם מספיק, לוקחים את הנתונים שלהם וסקר מקדים מתאים ואז נותנים להם להתפלל – כולם בצורה מסוימת או במספר קבוצות כל אחד בצורה אחרת, התפילה תהיה משהו שאפשר יהיה לבדוק כעבור זמן מסוים כגון תפילה לפרנסה ושיפור המצב הכלכלי.

כעבור זמן מסוים, לוקחים את הנבדקים שוב ונותנים להם דף סקר ובו בודקים האם התפילה שלהם התקיימה או לא.

אני בטוח שאפילו אם יהיה שיפור של 10 אחוז בקבוצה שהתפללה, לעומת קבוצת הביקורת שלא התפללה, רבים ישתכנעו וינסו להתפלל כדרך נוספת לשפר את מצבם הכלכלי.

וכך אפשר לבדוק גם תפילות נוספות.