כיפת הזהב

הנה, מחקר מתבקש חדש, הכיפה - למה, מי, מתי ומי קודם הנוצרים או היהודים או בכלל המוסלמים?

 

היהודים

לפי תשובת הצוות של אתר "דעת אמת" על השאלה מי התחיל קודם עם המנהג היהודים או הנוצרים : { מקור }   

 

"ביהדות הכיפה הוא נוהג חדש יחסי. כיסוי הראש (כיפה) מוזכר בפעם הראשונה בתקופת התלמוד (המאה 4-5 לספירה [אין מקור]) כנוהג מיוחד שנהגו רבנים מסויימים :

רב הונא בריה דרב יהושע לא הלך ארבע אמות בגילוי הראש, אמר: שכינה למעלה מראשי (קידושין לא ע"א) (...)

בימינו, אנשי הדת, מקבלים זאת כחובה לכל דבר, עקב השפעות סביבתיות של חילונים, וגויים, ומנמקים זאת משתי סיבות:

א. משום שהכיפה מסמלת השתייכות לקהילה הדתית ומי שאינו חובש כיפה הרי הוא נחשב בעיניהם כפורק עול ונוהג בקלות דעת (חילוני).

ב. היות והגויים נוהגים להסיר את הכובע מעל ראשיהם, היהודים הדתיים נוהגים לחבוש כיפה כדי לא להדמות לגויים שנאמר: "ובחוקותיהם לא תלכו" (ט"ז אורח חיים סימן ח ס"ק ג).

כלומר, היות וציבור אנשי הדת, צריכים לשמור עצמם מהשפעות סביבתיות, צריכים הם להיות שונים במלבושיהם כדי להיבדל מסביבתם הזרה להם (חילונים, גויים).

מוטיב זה של היבדלות מהסביבה, במלבוש, מאכל וביתר אורחות החיים, הוא עתיק יומין בקרב היהודים לקיים את הכתוב: "הן עם לבדד ישכון" (עיין בתשובתינו "אנטישמיות")

וזהו אחד הנימוקים שהרבנים מביאים להוקעת הקהילה "הרפורמית" הנוהגת "ככל הגויים". כך כתב, רבי אליעזר יהודה ולדנברג (1917), כיהן כאב בית דין בירושלים: "היות ותחילת יצירתו וטבע הוייתו של עמנו, הושתת מתחילת יצירתו להיות 'עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב', וכל מי שרוצה לנסות להסיר המחיצות המבדילות בין ישראל לעמים את נפש האומה הוא קובע" (שו"ת ציץ אליעזר חלק ה פתיחה פרק ד )

.

הערות שלי על מקור זה:

הכיפה היא בראש ובראשונה סימן שהחרדים עושים לעצמם כדי להבדיל אותם מהסביבה החילונית ומהגויים - כלומר סיבות של היבדלות, מצד שני יש פה גם סימן של השתייכות - השתייכות לקהילה החרדית או הדתית. יחד עם זאת, בהתחלה לכיסוי הראש היה סימן של מעמד בבקיאות בדת, ורק רבנים היו לובשים כיסוי ראש.

 

מקור שני : כמקור שני, בתגובות לשאלה של אתר ווינט, למה חובשים כיפה ביהדות - אומרים שוב שזה לבדלנות מהגויים אבל יש גם ציטוט בנוגע לכיסוי לנשים:

"כיסוי ראש של נשים הוא לא קשור לה' או למחשבות רמות אלא כהגנה לעיניהם של גברים. לא דבר חיובי אלא שלילי." (ציטוט מלא של מרים)

 

 

מקור שלישי – ויקיפדיה

 

"מבחינת ההלכה ישנן שתי רמות חיוב לחבישת הכיפה:

1.    בעת כניסה לבית כנסת או בעת אזכרת שם שמיים (כגון באמירת ברכה), בהם חבישת הכיפה היא חיוב דרבנן קדום המוזכר לראשונה במסכת סופרים ונפסק להלכה על ידי רבנו ירוחם, ולאחר מכן גם בשולחן ערוך.

2.    חבישת הכיפה במהלך היום כולו, כמנהג חסידות [החסידות נוצרה במאה ה18] המעורר ליראת שמים, ובמשך הזמן התפשט המנהג בכל הקהל, עד שנקבע בהלכה כאיסור ללכת 4 אמות ללא כיסוי ראש.

 

כלומר כיפה ביהדות הינו נוהג מאוחר, בשום מקום בתנ"ך לא נאמר שצריך ללבוש כיפה, אלא זה בעיקר נוהג חברתי של קהילת המאמינים כסימן להשתייכות לדת או כסימן לכיבוד הדת. לאלוהים לא בטוח שזה בכלל משנה, רק לאלה שמתפללים איתך.

 

הנוצרים

על פי ויקיפדיה באנגלית יש כל מיני כובעים בנצרות שנחבשים על ידי כהונה שונים

או נזירים כסימן מעמד, הכיפה הנוצרית נקראת באנגלית  Zucchetto ואין לבישתה חובה אלא זכות.

לאפיפיור מותר ללבוש כיפה בכל 5 הצבעים המותרים אך בדרך הוא לובש כיפה לבנה.

הכיפה הנוצרית נלבשת בדרך כלל מתחת לכובע אחר ולכן לא כל כך רואים אותה.

 

הנוצרים כפי שרשום, במונח בויקיפדיה, בחלק של ההיסטוריה, היו למעשה הראשונים שהתחילו ללבוש כיפות (כך שיתכן שגם מקור המנהג הבדלני ביהדות הוא למעשה בנצרות), המקור היה הכובע היווני פילוס, שדמה לכיפה גבוהה, הרומים אימצו אותו מהם ומתישהו בתחילת ימי הביניים או קודם, הנצרות אימצה את הכובע כחלק מהלבוש הדתי של הנוצרים ורק הנמיכה אותו והפכה אותו ממש דומה לכיפה היהודית.

 

המוסלמים

גם אצל המוסלמים קיים המנהג של כיסוי ראש אבל בשביל הנוהג הדתי הם לא לובשים כיפה אלא כובע שטוח. על פי האמונה המוסלמית - זה היה הכובע שלבש מוחמד.