איך להתפלל – עזרי תפילה

קיימים גם עזרי תפילה בנוסף לדרך התפילה עצמה, אלה חפצים חומריים שמשולבים בטקס התפילה ועוזרים לו כשהידועים שבהם הם סידור התפילה ובית הכנסת – הסביבה שבה מתפללים. אך יש גם עזרים נוספים כגון קורבן, מזבח, כיפה, תפילין, טלית, ציצית, רעשן, נרות חנוכה, נרות שבת, נר זיכרון, מוזיקת רקע, חפצי קודש שונים ועוד. נקראים לפעמים ביהדות גם תשמישי קדושה ולפעמים הטקס המשתמש בתשמיש קדושה הוא העיקר והתפילה רק מלווה אותו. הנה מעט פירוט על חלק מהם:

קורבן ומזבח – מוקד הפולחן ביהדות הקדומה עד חורבן בית השני היה הקרבת קורבנות בעצם, כיום ממנהג זה נשאר רק מנהג הכפרות ביום כיפור, אך פעם הקרבת קורבנות היה חלק חשוב בפולחן היהודי. קורבן הוא בעצם תשורה לאל, מתנה, מעשה שמעיד על אמונתך ועל חשיבות האל עבורך. זה יכול להיות קורבן מן החי (איסור רצח ביהדות שרואה קורבנות אדם כתועבה), קורבן מן הצומח (ביכורים למשל) או כסף (אני פעם בתור ניסוי של לראות איך זה קורבן – הקרבתי סיגריות). מזבח הוא המקום עליו היו מקריבים את הקורבן והוא כעיקרון דומה לשולחן אבן מעוטר. מאכלת היא הסכין בה היו שוחטים קורבנות מן החי.

תפילין – תשמיש קדושה העשוי מעור ומכיל קלף עליו רשומות ארבע פרשיות מהתורה. התפילין משמש לקיומה של מצוות הנחת תפילין הנעשית במהלך תפילה הקרויה תפילת שמע. על פי ההלכה כל גבר יהודי חייב להניח תפילין פעם ביום.

מזוזה –  תשמיש קדושה הנקבע בצד הכניסה לבית המגורים ובחדרי הבית. התוכן העיקרי של המזוזה הוא קלף עליו נכתבות פרשיות 'שמע ישראל' ו'היה אם שמוע' מספר דברים כזכר ליציאת מצריים ולסימן ששימש את היהודים במכת בכורות כדי שהמלאך המשחית יפסח עליהם.

נרות חנוכה – מודלקים בכל אחד מימי החנוכה כדי לפרסם את ניצחון המכבים ונס פח השמן, הדלקת נרות חנוכה היא מצווה מהמשנה ולא מהתורה.

רעשן – כלי עזר לתפילה בעת קריאת מגילת אסתר בחג הפורים, בכל פעם שמושמעת המילה המן במגילה מרעישים ברעשנים, בצפצפות וכו'. המנהג נעשה כדי למחות את שמו.

שופר – כלי נגינה נוסף, משמש כעזר לתפילה בראש השנה, בימים נוראים וביום כיפור ויש מצווה לעשות זאת ביהדות. על פי המסורת זה עוזר לה' לשמוע את התפילה.