תפילה פסיכולוגית

 

אף שהתפילה מכוונת לאלוהים, לא רק אלוהים שומע אותה. אלא גם אתה וציבור המתפללים שאתך.

קודם כל, דרך שמיעת התפילה אתה יכול להקשיב ולראות איך התפילה נראית מבחינת צד שני – למשל האל המקשיב, האם לדעתך האל יהנה מהתפילה או שהוא ישתעמם כמוך?

דרך שמיעת התפילה תוכל לראות גם כמה אתה בתוך התפילה וכמה אתה באמת מתכוון למה שאתה אומר וכמה אמונה יש לך במילים ובאמירות השונות הנאמרות על ידך.

אך העניין החשוב הוא שמכיוון שאתה גם מקשיב, גם אתה למעשה גוף שני, התפילה מכוונת גם אליך וגם אתה מושפע ממנה. וכמו ששמת לב אם עברת בשער, תפילה שיש בה כוונה אמיתית גם אם אין בכלל אלוהים כמו שהתפיסה האתאיסטית אומרת היא תפילה שמשפיעה עליך.

איך התפילה משפיעה עליך?

ראשית, אתה מושפע ממנה רגשית, בעיקר אם אתה מאמין – האמונה והתפילה יכולים לרענן את נפשך, לתדלק את אמונתך ולחזק את המוטיבציה שלך לחיים. תפילה טובה יכולה לגרום לרגשות שונים על ידי הנושאים המוזכרים בה ועל ידי המעמד והנסיבות בו היא נאמרת, רגשות כמו עצב, שמחה, תקווה, התלהבות, תודה, חרטה ועוד... כל קשת הרגשות שאפשריים שיעלו בשיחה עם מישהו, קיימים גם בתפילה – השיחה שלך עם האל ועם עצמך.

שנית, התפילה יכולה כפי ששערי האמונה הוכיחו, לשנות את אמונותיך בדברים מסוימים – למה הדבר דומה? לנאום או הרצאה שאתה אומר לכאורה רק לאל, אך למעשה גם אתה בקהל וכך גם המתפללים האחרים או הצופים בכם ואם הנאום טוב ומסעיר ומדבר אליך – אתה יכול להיות מושפע ממנו, בנוסף אם בתפילה יש בקשות מסוימות והגשמתם כרוכה בשינויים מחשבתיים – נאום התפילה עשוי לגרום או לאפשר את השינויים הנדרשים.

שלישית, אמונתך הדתית מתחזקת על ידי מעשה התפילה, אם אתה מתפלל ואתה מרגיש שאתה מכוון את זה למישהו ושאולי הוא שומע אז מבחינה פסיכולוגית אמונתך במניע לתפילה מתחזקת. תוצאות התפילה כמובן גם משפיעות על אמונתך הדתית – אדם המתפלל לפרנסה טובה וכעבור חודש מתקבל לעבודה טובה, אמונתו הדתית תתחזק וכך גם אמונתו בחוזק התפילה.

על כן, גם אם האל נשאר אדיש אליך ולתפילתך – עדיין יש לה השפעה, השפעה עליך, על רגשותיך, על אמונתך ועל כן התפילה היא בעלת ערך פסיכולוגי רב, אך אף על פי כן – זכור גם שהאל מקשיב ושהוא לא פסיכולוג בתשלום, צריך עדיין להתפלל לעניין.