היחס לאל

אם האל קיים, אז יש איזשהו אובייקט סובייקטיבי/אובייקטיבי על סמך האמונה בקיומו שהוא בעל חשיבות לך. ויש לך גם רגש מסוים או יחס מסוים אליו ואל האמונה שלו, בעיקר בהתחשב בעבר ההיסטורי שלך ובנטייה האישית שלך ביחס לדברים שקשורים לעבודתו ולאמונה בו.

יש משפט דתי שאומר "הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך". היחס האידאלי אל ה' הוא אהבה מספקת שמחזירה לך גם משהו בחזרה, בתמורה לאמונה בו.