התקשורת עם האל – מבוא

אין אני יודע בוודאות אם אפשר בכלל להתקשר עם האל או שזה בעצם תקשורת לאל הפנימי שבך [האמונה בעצמך] שיתכן שמעוגן בצורה כלשהי בקשר עם האל, אין לי מושג, כרגע אני עקרונית לא יודע עליו כלום, לפחות לא באופן ודאי מלבד כמה דברים אלמנטרים ותחושות של אמונה.

בתנ"ך- אוסף הסיפורים, המשלים והשירים על ה' אלוהינו ה' אחד, יש כתובים רבים בהם ה' מתגלה או מעביר מסר אל אדם או אל העם: "ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה והכנעני אז בארץ/ וירא [נראה ל..] ה' אל-אברם ויאמר: לזרעך אתן את הארץ הזאת. ויבן שם מזבח לה' [יהוה בטקסט הקדוש] הנראה אליו/ ויעתק משם ההרה מקדם לבית-אל ויט אוהלה, בית אל מים והעי מקדם, ויבן-שם מזבח לה' ויקרא בשם ה' " (בראשית, יב ,ו-ח)

 לפי התנ"ך, נראה שניתן לחלק את התקשורת עם האל ל2 צורות:

* האדם מנסה ליצור קשר עם ה' – הפנייה אל האל נקראת תפילה – למשל בדוגמא שלעיל, אברם במזבח השני שהקים מנסה לקרוא לה' ומשתמש גם בעזרי תפילה לשם כך: קורבן ומזבח. קיימים גם עזרי תפילה אחרים (מותר להקריב קורבנות כיום רק בבית המקדש מלבד מנהג הכפרות ביום כיפור) כגון כיפה, תפילין, טקסטים מוכנים מראש, משהו להכווין או למקד עליו את התפילה, סביבה מתאימה כגון בית כנסת או מקום שמרגישים בו מרוכזים ונוח וכן הלאה.

קיימת גם תפילת רבים שנעשית ביהדות כשיש לפחות מניין – עשרה מתפללים, בדרך כלל בבתי כנסת אך לא רק, תפילת רבים קצת שונה מתפילת היחיד והיא גם בדרך כלל פחות אישית.

יתכן שיש מקרים שה' גם עונה או לפחות שומע, יתכן שיש גם צורת פנייה מסוימת שמעלה את הסיכויים לקבל מהניסיון משהו בחזרה. מותר לכל אדם לנסות לתקשר עם אלוהים, אם כי לא תמיד הוא יזכה לתשובה.

* ה' יוצר את הקשר – על פי התנ"ך יכולות להיות מספר צורות בהם ה' מתגלה אל אנשים ויוצר עימם קשר למשל ע"י קול פנימי או ע"י חיזיון כמתואר לעיל או ע"י מלאכים [שליחי האל- אפשרי גם אנשים], ע"פ התנ"ך לא נראה שה' פונה לכל אדם ואדם באופן ייחודי אלא רק ליחידי סגולה. סורי. אנשים שה' פונה אליהם קרויים נביאים, אך יש להיזהר משני מקרים: שרלטנים – נביאים שנבואתם שקר, "ה'" פונה אליך ואומר לך משהו הזוי כמו לרצוח את השכן – זה לא ה' – אתה צריך אשפוז. עוד בנושא זה בחלק העוסק בנביאים, אך ראשית נדבר על הצורה הנפוצה יותר – ניסיון לפנות אל האל בתפילה, כמו בשער האמונה למשל.

 *~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

  התקשורת עם האל (ע"פ מאמינים יהודיים אחרים)

 ידוע לי שאת נוכחות האל ניתן להרגיש בחזיונות אמת ובתפילות אמת [כמו התפילה שהחזירה אותי בתשובה]. לפיכך, נראה שהדרך ליצור קשר עם האל היא בעצם דרך תפילות וטקסים{שבד"כ ביהדות מערבים גם ברכה או תפילה אחרת}.

כמובן שגם נשאלת השאלה באיזה אופן פונים לאל- האם מתחננים? מבקשים? מצביעים על הבעיה שאיתה מתמודדים? שואלים? אומרים? מצווים? נראה לי שצריך לפחות להתנהג באיזשהי צורה של תרבותיות [למשל נימוס או מתן כבוד] לא מתעלקת ואמיתית.

כמו כן חשובה האמונה והכוונה בתפילה חשיבות מרובה כדי שניתן יהיה להפוך את התפילה לתפילת אמת. עוד על כך בקרוב.

"ה' עיניי תפקח ופי יגיד תהילתך"

אמן