הקדושה שלא מאלוהים

 

מכיוון שכמו שנאמר בחלק הראשון של ספר זה, יש עוד גורמים בעולם חוץ מאלוהים שניתן לראות אותם כאלוהיים אף שהם לא אלוהים וניתן להאמין בהם, כך ניתן גם לייחס להם קדושה.

 

במקרים כאלה, אותו מקור אמונה ויהיה זה ערך, אידיאולוגיה, רעיון, אדם אחר או אתה עצמך או כל דבר אחר שניתן להאמין בו (אובייקטי אמונה) יהיה מקור הקדושה, אם אתה אדם מאמין בנוסף למקור הקדושה האלוהי ואולי במשולב איתו ואם לא אז בנפרד ובלי קיום מקור קדושה של אל עליון בעולם של הלא מאמין. וכמו בקדושה דתית, דברים הנובעים מאותו דבר יהיו גם הם קדושים, אם כי במידה פחותה ממקור הקדושה עצמו.

 

הקדושה של אותו אובייקט היא מורגשת מבחינה רגשית ומשפיעה על היחס של האדם לאותו אובייקט אמונה ומעצבת את אמונתו ואת יחסו למקור האמונה ואת פעולותיו המושפעות או הקשורות לאותו אובייקט אמונה.

 

למשל, אדם שרעיון מסוים קדוש עבורו ייתן יחס רב יותר של כבוד כלפי אותו אובייקט אמונה, הקדושה תמשוך אותו אל האובייקט והאדם ירצה לעשות פעולות הקשורות לאותו מקור קדושה ואשר ייטיבו לדעתו עם מקור הקדושה או ימלאו את המטרות שאותו אובייקט אמונה יוצר מבחינת האדם המאמין, כשהמטרה היא קדושה – אנשים מוכנים יותר לפעול למענה ולעשות בשבילה יותר מאשר בשביל סתם מטרה שמועילה להם אישית. כשאובייקט אמונה הופך לקדוש גם קשה יותר לשנות אותו ויותר קשה להשפיע על האדם המאמין מכיוון שהוא מגן מחשבתית יותר על אותו אובייקט אמונה ומשתכנע פחות לשנות את אמונתו.

 

קדושה היא למעשה תכונה של האמונה באובייקט אמונה מסוים יהיה זה האל, ערך, רעיון או אדם והיא משנה את האמונה והופכת אותה לחזקה יותר וקצת אחרת.