קודש וקדושה

 

מהו קודש ומהי קדושה?

על פי ויקיפדיה בערך קדושה (יהדות):

"ביהדות, התואר קדוש )מילה נרדפת למובדל), הוא הבחנה של דבר הנבדל מענייני החומר והשלילה. שיא הקדושה הוא האל שהוא נבדל במהותו מכל העולם הזה, והוא בדרגת הבדלה שאין שני לה. פן נוסף של קדושה הוא דבר שהובדל על ידי האל או לשם האל."

נראה אם הבנתי נכון, קודש הוא תכונה של דבר (שם עצם) שיש בו קדושה (תכונה) שהיא דרגת הקירבה לאלוהים שהוא הקודש הטהור והעליון וממנו כל הקדושה שיש בעולם נובעת.

ומה נובע מקדושת האל?

ראשית, כל דבר שהאל ציווה או בירך או ייחד מהשאר יש בו קדושה. למשל יום השבת הוא יום קדוש כי אלוהים בירך אותו והגדיר אותו כיום קדוש. המצוות הם קדושות כי האל ציווה אותם וביצוע של המצוות מביא להתקדשות, קבלת השראה מהקדושה האלוהית.

שם האל או פניה אליו או תפילה אליו הם קדושים כי הם שייכים לאל או נוגעים לאל, אם דבריו של האל הם קדושים, הרי שיחה עם האל גם אם האל לא עונה בה יש בה מן הקדושה או לפחות הניסיון לגעת בקדושה.

נביאים הם קדושים, כי האל מדבר איתם ובכך מעניק להם מהקדושה שבו.

התנ"ך הוא קדוש, כי שם האל מופיע בו וכי הוא נכתב על נושא של קדושה וכי מצוות האל הקדושות מופיעות בו וכי אנשי קדושה כתבו בו. ככל שהקירבה לאל גדולה יותר כך גדולה גם דרגת הקדושה.

עם ישראל הוא קדוש, כי הוא מופיע בתנ"ך וכי הברית הקדושה (כי היא מהאל) עם האל (שהוא הקדוש העליון ומקור כל קדושה) נכרתה איתו ולכן המילה ישראל היא גם כן מן הקדושה – לא כדרגת שמות האל, אך מכיוון שעם ישראל הוא קדוש גם שמו הוא קדוש, מה עוד ששמו ניתן לו על פי בראשית בידי האל בעצמו.

ארץ ישראל היא קדושה, כי היא נבחרה על ידי האל לתיתה לעם הקודש, עם ישראל שבידיו הופקדו המצוות הקדושות של האל הכתובות בספר הקודש.

העברית היא קדושה, כי בה מדבר עם ישראל – העם הקדוש וכי התנ"ך נכתב בה, אין זה אומר שהאל לא יודע שפות אחרות אך הוא בחר בעם אשר שפתו היא עברית ועל כן גם העברית שבפי העם התקדשה.

ומה עוד נובע מקדושת האל?

מכיוון שהאל הוא קדוש טהור, כל דבר אשר הוא יוצר יש בו מן הקדושה. על פי האגדה בתחילת התנ"ך האל ברא את העולם ואת כל אשר בו וייחד מכל הבריאה את החיים ומעל כל יצירי החיים את האדם, שנאמר שהוא נברא בצלמו. על כן, העולם קדוש ובו במיוחד קדושים החיים ובו במיוחד קדושים בני האדם.

קדוש זה עליון?

ממש לא וגם לא בהכרח טוב יותר, קדוש זה דבר שיש בו קדושה – משהו שנובע מאלוהים – על פי התנ"ך וספר איוב - השטן הוא גם קדוש, כי הוא יציר אלוהים ופקודו, אך השטן הוא ממש לא בהכרח טוב יותר וגם לא בהכרח עליון יותר, אבל מכיוון שהוא יציר אלוהים ועובד שלו גם בו יש קדושה. אבל זאת לא בהכרח קדושה טובה.