הבן יקיר לי אפרים

איפה הם עשרת השבטים האבודים?

שאלה זו נשאלה על ידי גורמים רבים, גורמים דתיים וגורמים חילוניים ולא רק על ידי היהודים – אלא גם על ידי נוצרים, מוסלמים ובני עמים ודתות אחרות. נראה למעשה שלהרבה עמים כיום יש איזה תיאוריה שלפחות חלק מבני אותו עם מאמין בה, שעשרת השבטים נדדו עד שהגיעו והפכו לאותו עם.

התשובה כנראה לעולם לא תמצא בוודאות ותושאר לתחום ההשערות. אך אם עשרת השבטים רק גלו ולא הושמדו, כפי שסביר שאכן היה – צאצאיהם עדיין קיימים בעולם. השאלה היא איפה הם?

מבחינה היסטורית, עשרת השבטים הם לא היחידים שגלו מארצם או שנכבשו על ידי גורם זר. מה שקורה בדרך כלל לאותם עמים זה שהם עוברים תהליך של אסימילציה, מאבדים את הזהות הפוליטית שלהם והופכים לחלק מאותו עם שכבש אותם או חלק מהעמים בהם הם חיים. וזה מה שאכן סביר קרה לעשרת שבטי ישראל, הם התערבבו בגויים וזאת גם על סמך זה ששבטי הצפון נטו תמיד לעבודת אלילים עקב רצונם להידמות לגויים.

זה היה לפני מעל 2500 שנה, חלק מצאצאיהם של הגולים נשארו כנראה באזור עיראק, אך חלקים אחרים נדדו והיגרו – מכל סיבה שבה אנשים מהגרים והתערבבו גם עם עמים אחרים, מחוץ לעמי האזור. על כן באופן כללי, היום לאחר 2500 שנה, אפשר לשער שחלקים מדם בני ישראל קיים בדם צאצאי השבטים והעמים שהיו אז באזור וחלקים אחרים התרחקו אף יותר וכיום למיטב ידיעתנו יתכן שכל אדם בעולם הוא בעל סיכוי כלשהו להיות צאצא לעשרת השבטים האבודים.

הרי לא סביר שהתרחש עבורם נס והם כולם עלו השמימה בהמתנה לאחרית הימים או שחללית מטעם אלוהים לקחה אותם לטיול לכוכבים עד שיחזרו חזרה לארץ ישראל. ומצד שני הרי לא סביר שהושמדו. ועל כן סביר שהם מעורבבים בין בני אומות העולם ואף חלק מצאצאיהם אולי הפך ליהודים. במשך מעל 2500 שנה, הרבה יכול לקרות.