האם ידעת שיש בך גם דם אדומי?

בימי בית שני היגרו האדומים לדרום הר חברון הריק מיהודים בשל לחצם של הנבטים על ארצם העתיקה. בתקופה ההלניסטית עברו האדומים, כמו כל העמים באזור, תהליך של התיוונות. המעמד הגבוה באדום דיבר יוונית ואימץ אל חיקו את התרבות היוונית.

זמן מה התעוררו חיכוכים בין תושביה החדשים של דרום יהודה לבין היהודים הוותיקים, אך בשנת 112 לפנה"ס יצא הנשיא החשמונאי יוחנן הורקנוס הראשון למלחמה באדומים, כבשם וגיירם בכוח, על ידי העמדת ברירה בפניהם בין גירוש מארצם וגיור, מחקרים מודרניים מפקפקים בכך שהגיור נעשה בכפייה וגורסים שרוב האדומים קיבלו את היהדות ברצון. רוב האדומים בחרו להתגייר, מלבד שכבה קטנה של מתיוונים שברחה למצרים התלמיית.

מאותה תקופה ואילך נטמעו האדומים בעם היהודי, עד שבתקופת אלכסנדר ינאי מונה אדומי בשם אנטיפס לשמש כנציב אדום. נכדו הורדוס הצליח לעלות לכס השלטון ביהודה ויסד את השושלת ההרודיאנית. כבר בימי המרד הגדול נטמעו האדומים לחלוטין בעם ישראל ונחשבו כיהודים קנאים.

 

הועתק מויקיפדיה.