תקופות בתולדות היהדות

עשרת האירועים מרכזיים ע"פ סקר ויקיפדיה

יציאת מצרים - מעמד הר סיני - חורבן בית המקדש הראשון - הצהרת כורש - עליית עזרא ונחמיה - חורבן בית שני - המרד הגדול - גירוש ספרד - השואה - תקומת מדינת ישראל

* המסורת רואה במשה את כותב התורה, אך הדיעה החילונית המודרנית היא שהתורה נכתבה בתקופת בית ראשון, עברה התפתחויות שונות ולבסוף נבחרו 24 הספרים הכלולים בתנ"ך היום והתנ"ך הוכרז כגרסה מוגמרת בימי בית שני. אין הדבר שולל את האמונה בה' מכיוון שלא רשום בתנ"ך שמשה רשם ספציפית את ספרי התורה.

* ניתן לחלק את ההיסטוריה של עם ישראל במקרא ל: תקופת האגדה, תקופת המיתוס, תקופת השופטים, תקופת הממלכה ובית ראשון, גלות בבל ושיבת ציון[חלק 1 בתקופת בית שני].

 * דוגמא לתיקון היסטורי- תקופת גלות בבל מוגדרת בעיני ויקיפדיה כתקופת התגבשות היהדות. ואכן היהדות כפי שהיתה בימי בית שני נחשבה ליותר אדוקה סביב אמונתה למשל מאשר בימי בית ראשון.