מבנה התנ"ך

התנ"ך מחולק ל3 חלקים זה ידוע.

 

חלק ראשון - תורה : ספר בראשית ואז 4 חומשים נוספים על משה ובני ישראל במצריים ובעיקר במדבר.

 

ספר בראשית מתחיל בחלק של עידן האגדה בתנ"ך, הדברים שקרו לפני אברהם וממשיך עם סיפורי האבות שלא תמיד נותנים דוגמא מוסרית באמת כמו שצריך ומצטיירים יותר כבני אדם עם חוזקות וחולשות מאשר דמויות על.

לאחר מכן בא סיפור יציאת מצריים ולאחריו תיאור הנדודים במדבר, ב4 ספרים אלה מרוכזים למעשה כל המצוות בתנ"ך שניתנו בברית לאחר יציאת מצריים. קיימים עוד מצוות למשל בפירושים לנביאים או כאלה שמשתמעים מדברים בספר בראשית, אבל עיקר האיך להיות יהודי נמצא בספרים אלה למעשה.

 

חלק שני - נביאים ראשונים: 4 ספרים או 6 : יהושע, שופטים, שמואל (ייסוד המלוכה), מלכים.

חלק שני - נביאים אחרונים: 4 ספרים או 3 ועוד תרי עשר : ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, תרי עשר.

 

נביאים ראשונים זה יותר היסטוריה יהודית (ויש ספקנים שיגידו שזה על משקל היסטוריה יוונית למי שמכיר) – תיאור קורות העם בימי בית ראשון, מכיבוש הארץ בספר יהושע, דרך החיים כברית שבטים רופפת ללא שלטון מרכזי, דרך ממלכת שאול ודויד בספר שמואל ודרך ממלכת שלמה בספר מלכים א' ודרך מלכי ישראל ויהודה שבאו אחריו ועד חורבן שומרון וחורבן ירושלים ויציאה לגלות בבל. הגלות עצמה ושיבת ציון - לא מוזכרים כאן, רק היציאה לגלות. כלומר ההיסטוריה מסתיימת בחלק של הנביאים בחורבן בית ראשון

.

נביאים אחרונים זה כבר ספרים על נביאים של ממש שחיו בתקופת ממלכות ישראל ויהודה בימי בית ראשון. יש 3 ספרים גדולים ועוד תרי עשר קטנים יותר

ישעיהו הוא נביא חורבן ישראל (מגלל זה הוא נשמע נחמד יחסית, כי לא קרה בזמנו משהו רע עדיין ליהודה והוא היה בכלל מירושלים)

ירמיהו הוא נביא חורבן הבית הראשון- חורבן יהודה (ואחד הנביאים שהכי פחות רצו לשמוע להם בעודם בחיים, לזכרו יש את צום ירמיה או צום גדליהו בשמו הנפוץ יותר, ישר אחרי ראש השנה בתשרי, וזה על רצח המושל האחרון של היהודים לפני שהארץ התרוקנה לגמרי מיהודים וזאת מכיוון ששוב לא שמעו לירמיהו, לאחר מכן ירמיהו נכנע לעם ואומר להם אוקיי אתם אלה שתובילו, לי נמאס וכל מי שעוד נותר בארץ יורד למצריים)

ויחזקאל הוא נביא הגלות והנחמה – הנביא שמבשר אמנם על חורבן ירושלים ועל הגלות, אך לאחר הגלות הטון שלו משתנה והוא מבשר על כורש ועל ימי אחרית הימים.

חסר נביא לחורבן בית שני.

 

חלק שלישי - כתובים :11 ספרים ב3 חלקים שמקלים על הזכירה.

 

*  ספרי אמ"ת : תהילים, משלי, איוב. (אמת מגלל ראשי התיבות בהפוך של תחילת הספרים, מקל לזכור).

 * חמש מגילות : רות, אסתר, שיר השירים, איכה, קהלת.

*  כתובים אחרונים : דניאל (שהוא לא אמור להיות בנביאים אחרונים?), עזרא (ספר שיבת ציון שכולל גם את ספר נחמיה בתוכו או בנפרד כמו בחלוקות המאוחרות יותר), דברי הימים.

 

כשדברי הימים חוזר בקצרה על ההיסטוריה מבראשית לפי התנ"ך או מקורות אחרים ואז מתמקד בחלק של מלכים ומסתיים בפסוק האחרון בהצהרת כורש שמבקש מהיהודים שיעלו לארץ בחזרה ויקימו את בית המקדש השני.

 

סך הכל: 5 + 8 + 11 = 24 ספרים

אבל תרי עשר זה 11 ומלכים, שמואל ודברי הימים נחשבים בד"כ לשניים.