איפה אלוהים נמצא?

אפשרויות:

0  אלוהים לא קיים אלא בעולמות הסובייקטיביים [בראשם] של מאמיניו.

1  אי אפשר לדעת בבירור על אלוהים וגם את מיקומו צורתו ומימדיו.

2  אלוהים נמצא בכל מקום [ויש המאמינים שהוא כמעין נפש ליקום] : דתיים היום.

3  בשמיים/בממלכת השמיים : אמונה ישנה יותר שעדיין קיימת.

4  אלוהים הוא הזמן, ההיסטוריה, הגורל, חלק מנשמתך ותודעתך, רצון העולם וקסם.

5  בדרך כלל בהיכל קודשו [אם בית המקדש היה קיים] אם הוא לא יוצא לסיבוב