תכונות אל מחייבות

ברשומה "מחשבות על זמן" ביצעתי ניסוי פילוסופי מעניין. בדקתי האם ניתן להחשיב את הזמן כסוג של אלוהות.

לכאורה, נראה שניתן. הזמן הוא נצחי עד כמה שניתן לדעת והוא מכיל את כל ההתרחשויות שקרו בעולם, שקורות בעולם ושיקרו בעולם – מתחילת הזמנים ועד סופם. הזמן משנה דברים, גורם לעולם להיות דינמי, נותן משמעות לאנרגיה ותנועה. ללא הזמן העולם היה סטטי ועקר מכל. אך האם הזמן הוא אלוהות?

לא הצלחתי ברשומה "מחשבות על זמן" להוכיח שהזמן הוא אלוהות, מכיוון שלזמן הייתה חסרה תכונה חשובה, שלהרגשתי נובעת מעצם ההגדרה של אל. לאל יש תודעה. יש לו מודעות על העולם, הוא מודע למה שקורה בו ולזמן אין את זה.

תכונת המודעות, היא תכונה מחייבת, שכן אם קיים אל, ולאחר המעבר בשער האמונה הראשון ניתן להאמין בזה, מחויב המציאות שיהיה לו גם קשר כלשהו אל העולם ואם האל הוא בראש ובראשונה מעצם המושג אל – תודעה, מחויב שתהיה לו גם מודעות על העולם – אחרת הוא יהיה מנותק ממנו ואולי קיים, אבל לא שייך או קשור לעולם הזה או למציאות בצורה כלשהי.

תכונה נוספת הנובעת ממושג האל שבו אפשר לבחור להאמין ומכך שהאל מודע לעולם. היא התכונה של יכולת פעולה ותגובה. שכן, אם האל רק מודע לעולם אך איננו מסוגל להגיב אליו או לפעול בו, איזה מן אל זה? יהיה זה אל מסכן, הוא יהיה מסוגל לדעת מה קורה בעולם ותהיה לו דעה עליהם (נובע מכך שהאל הוא תודעה) אך הוא לא יוכל לעשות דבר כדי לשנות את מה שקורה? אל מאד אומלל. כמו כן תכונת היכולת לפעול ולהגיב לעולם נובעת בעצם גם היא מהמושג אל – כי אם תחשבו בזה אל הוא בהכרח תודעה המסוגלת גם לשנות דברים בעולם וזה אף מאפיין את האל יותר מאשר המודעות לעולם – כי אל הוא בראש ובראשונה יכולת, ללא יכולת הוא לא היה כח עליון או כח כלל ועל כן לא היה אל. ואם אתה מאמין שקיים אל, בהכרח אתה מאמין בכח שיש לו מודעות ותודעה ויכולת להגיב ולפעול במציאות. כל זה בעצם נובע מקיום המושג אל בעולם.

ואם כן, ניתן להבין בדרך לוגית מעצם ההגדרה של אל, על כך שהאל הוא בעצם בעל יכולת כלשהי להשפיע על העולם אם רצונו בכך, כמו גם שהוא למעשה בעיקר תודעה בלב הגדרתו אשר יש לה מודעות. ואם כך למה לעבור בשער הרחמים? לא מספיק לעבור בשער האמונה? ובכן, בנוסף לתכונות המתוארות ברשומה זו, אם תשימו לב, יש בשערי הרחמים אמונות נוספות בנוגע לאל אשר הם חיוניות לאמונה טובה בו ולכן אף על פי שאפשר להסיק מעצם קיום המושג אל בעולם על כך שיש לו גם יכולת קליטה ופעולה, לא הייתי ממהר לוותר על השער הזה, מכיוון שהוא בנוי בצורה כל כך יפה J