למה דברים רעים קורים? תשובה אחת

ובכן, לפעמים, למרות שה' אוהב את עם ישראל ואוהב את עמו דברים רעים בכל זאת קורים, גם אם זה גם לאנשים טובים. ואפשר להסביר את זה בצורות שונות מבחינה היסטורית.

כך למשל, עם יהודה גלה מארצו על ידי בבל בשנת 586 לפנה"ס ואפשר להסביר את זה שזה קרה מגלל חטאי העם שהכעיס את האל בעבודת אלילים שכנים למשל או בחטאים של חוסר מוסר או מגלל שהעם לא הקשיב לירמיה – נביא החורבן של בית ראשון או מסיבות שלא קשורות לאלוהים.

על כל מקרה, אמנם העם גלה מארצו, אך בתקופת הגלות הוא השתנה והתגבש יותר וחיזק את אמונתו בה' למרות הגלות והצרות וכך החזיק מעמד וכשה' סלח לו כמסופר בדברי הימים ב' הוא שלח את נביאו כורש לאפשר את שיבת ציון ובניית בית המקדש השני. העם לא חזר שוב לעבודת אלילים.

כך שלאחר הגלות כעולה מספרי התנ"ך התחושה בעם היתה אמנם קשה, אך נראה שבסוף הכל היה לטובה וזה הסבר אפשרי אחד למה לפעמים דברים רעים קורים, כי יש תמונה כוללת גדולה יותר שעדיין לא נגמרה ובתמונה הכוללת דברים עשויים להיות יותר טובים. אלוהים אם הוא אכן הגורם למאורעות, לא תמיד מסביר את מעשיו אך יש להאמין שמכיוון שה' הוא טוב (ראה פוסט "קווים עקביים בתנ"ך") כוונותיו הם טובות.

יש גם להבין שע"פ נר האמונה הראשון, אין אנו יודעים הכל על אלוהים ואין אנו יודעים שאכן הכל זה מאלוהים והכל הוא משליטתו, יש את האל הפנימי שלך וגם לאחרים יש אלים פנימיים וכמו שאתה לא מרגיש שאלוהים הוא זה שמניע אותך כך זה כנראה גם אצל אחרים. לא כל מה שנמצא מחוצה לך הוא בהכרח נשלט ע"י האל ואם אתה מאמין בהשגחה כללית, לא בטוח שהאל בכלל יכול או מעוניין להתערב בכל אירוע.