המדרגה השישית – שער הרחמים

קווים עקביים בתנ"ך

בתנ"ך יש מספר מוטיבים חוזרים ועקביים החוזרים לאורך כל התנ"ך, אם הם לא נכונים אז כל התנ"ך לא נכון ואילו הם:

* ה' אוהב טוב וצדק, רבות מוזכר שמה שבאמת חשוב לה' זה המעשים שבין אדם לחברו, דאגה לחלש ובעיקר אי-פגיעה בו. למשל, עשיית דין, מידות טובות וכן הלאה.

* ה' אוהב את ישראל ואת המאמינים בו. גם זה מוטיב שחוזר בכל הספרים כמעט ובעיקר בדברי הנביאים שאף שלפעמים מאיימים בחורבן על העם מזכירים שזה נעשה מכיוון שהעם כל כך חשוב לה' והוא מעניש אותו רק בשביל שיחזור לדרך הישר.

* יש חזרה פעמים רבות על כך שה' הוא האל שברא את העולם למרות שכעת אנחנו מבינים שזאת אגדה, יתכן שגם ה' מודע לזה שזאת אגדה ובכל זאת הוא מספר אותה מכיוון שזה הכי התאים בזמנו וכך גם לגבי דברים אחרים שנראים לנו תמוהים היום כמו חוקים בנוגע לעבדות ואצבע קלה על ההדק בעניין סקילות. אין אני מאמין שה' כועס שגילנו את האמת או שהפסקנו את העבדות, זה חלק מההתבגרות שלנו והפיכתנו לטובים וחכמים יותר ואם ה' באמת אוהב אותנו הוא אמור לשמוח דווקא על זה, לא יתכן שישות חזקה ואלוהית כמו ה' תהיה מאובנת לשינויים של הזמן ובעיקר לשיפורים שלו. שחיטה כשרה נובעת למעשה מחוקים דתיים שלטובת בעל החיים, אך כעת למשל יש דרכים להרוג אותה בדרך מהירה ורחמנית יותר. למשל בעזרת שוק חשמלי חזק, האם האל כאל טוב לא ישמח אם התקדמנו והמצאנו טכנולוגיות חדשות שמאפשרות לעשות טוב יותר? האם האל לא ישמח אם נעבור מהשחיטה הכשרה לשיטות רחמניות יותר? כמו למשל מה שעשינו בנוגע לסקילה ולעבדות. אגב אחת התועלות שיש מסיפור הבריאה הוא קידוש יום השבת, אולי האל פשוט רצה לחון את העם ביום מנוחה שיהיה גם יום קודש ותוך כדי לתת הסבר מספיק טוב לתקופתו על העולם והיווצרותו.

* ה' יכול לפעול בעולם ויש לו השפעה עליו, זה לא הגיוני שיהיה קיים אל שלא יוכל להתערב בעולם אם הוא רוצה ושלא מסוגל לראות או לשמוע כלום לגבי מה שקורה בעולם. גם אם לא כל עדות בתנ"ך נכונה או לגמרי מדויקת, יש מספיק עדויות כדי להראות שה' יכול להתערב בעולם, גם אם אנחנו לא יודעים כיצד.

על פי המסננתמקור נוסף מחזק מקור קיים, אך לא הופך אותו בהכרח לנכון. אך אם יש אמיתות בתנ"ך היגדים אלה הם חייבים להיות נכונים וזאת מכיוון ששני תכונות אלה של ה' חוזרות בקביעות פעמים רבות לאורך כל הספרים, הוכח על פי שער האמונה שיש אמת כלשהי בתנ"ך ועל כן הנטייה היא להאמין בהיגדי יסוד אלה, אך אם עברת בשער האמונה אבקשך לעבור בשער נוסף – "שער הרחמים" ולהתפלל באותה הדרך לקבל באמונה שלמה את האמונות הבאות על ה':

* ה' אוהב טוב, צדק ויחסים חיוביים בין אנשים.

* ה' אוהב את בני האדם ובעיקר את ישראל ואת המאמינים בו.

* ה' משנה את דעתו על דברים (וגם הדברים עצמם משתנים).

* ה' יכול לפעול בעולם כשהוא רוצה בכך והיו עדויות שבטוח חלקם נכונות.