הקשר בין התנ"ך לאלוהים, לדעתי

* נוסח המסורה היום נקבע רק לפני כאלף וקצת שנים, לפני כן התנ"ך סבל מריבוי גרסאות ועל כן לא ניתן כיום לדעת איך נראתה למעשה הגרסא המקורית והמאוחדת של התנ"ך [למעשה התנ"ך היה מורכב ממגילות נפרדות שנקבצו ונחתמו לאוסף אחד רק בימי בית שני], מגילות קומראן למשל הראו הבדלים ממשיים בספר ישעיהו למשל, מגילת ישעיהו שנמצאה היתה שונה מנוסח המסורה ונראה שנכתבה בנוסח עממי יותר עם השפעה של לשון התקופה. לא ידוע עותק של התורה שנשמר מימי משה, כתבי היד הקדומים ביותר הם מימי בית שני.

בכל מקרה, איך שלא יראה התנ"ך המקורי, אני בטוח שגם בו משה הוציא את ישראל ממצרים בסיוע עשרת המכות וה'.

* לא רשום במפורש מי רשם את הספרים על פי רוב ולדעת חוקרי המקרא המודרניים יש סימנים שחלק מהספרים נכתבו זמן לאחר התרחשותם ויתכן שהם בעצם העתקה לכתב של מסורות שבעל פה. אך לא ניתן לקבוע בודאות.

* לא רשום בשום מקום בתורה שהיא נכתבה ע"י אלוהים, רק לוחות העדות נרשמו ישירות ע"י אצבע אלוהים ככתוב שם. אין זה אומר שאין אלה דברי אלוהים חיים אלא רק שהוא ככל הנראה לא כתב אותם אלא הם רק עדויות להתרחשויות הקשורות לאל.

* אמנם רשום בתנ"ך שמשה כתב ספר, אך לא ידוע עם מדובר בתורה עצמה ואם משה אכן היה קיים או שהוא מיתוס.

 לפיכך, דעתי על נכונות המאורעות המסופרים בתנ"ך:

* לדעתי הפרקים הראשונים בבראשית הם בעלי מקורות מסופוטמיים שיוהדו והוכנסו לתנ"ך ואין להתייחס אליהם יותר מאשר לאגדות בעלות חשיבות. אף כי גם במקרים מאוחרים בתנ"ך מאוזכר שה' ברא את העולם בשבעה ימים, אין זו הוכחה למשהו. זה גם פותר את הבעיה שהאבולוציה סותרת את סיפור בריאת העולם התנכ"י. יתכן גם שזאת אגדה שה' עצמו בחר לספר או לשייך את עצמו אליה מסיבות שונות.

* לדעתי חלק גדול מהכתוב הוא למעשה מסורות שנכתבו בשלב מאוחר יותר או שלא ניתן להוכחה מדויקת מי כתב אותם- כך למשל בנוגע לסיפורי האבות שאני מקבל אותם בעצם כסוג של מיתוס שיתכן שהיה מבוסס על משהו. יתכן שיש אמת רבה בתנ"ך אך אי אפשר באמת לדעת מה היה באמת ומה הוגזם או שונה ע"י הטלפון השבור של העברה מדור לדור ומה למעשה הומצא. אי אפשר לדעת מה באמת היה, אך ניתן להאמין שהכל אמת אם זה מתאים לך לאמונתך ולדרך בה אתה עובד את האל, האמונה במשה כאמת מוחלטת או כמיתוס אינה משנה להיותך יהודי.

* התנ"ך בכל זאת כולל אמת רבה על הדרך שבה יש לעבוד את האל, סיפורים בעלי ערך רב מבחינה היסטורית ודתית ואת המסורת של האמונה היהודית וגם אם יש בתנ"ך מיתוסים ומשלים עדיין יש להם חשיבות מבחינה דתית.