דת – למה כן?

זה עשרות אלפי שנים שהאדם מוצא תועלות שונות בדת, הסברים על המציאות ועל העולם, מתן משמעות דתית למציאות, תועלת חברתית כגון איסורים מוסריים שונים והסדרת נוהגים שונים כגון חתונה ולוויה, חיזוק נפשי בעת צרה, מישהו להודות לו לאחר שקורה משהו טוב, תחושה שמישהו מלווה אותך, את עמך או את כל העולם ושהוא טוב גדול חזק ומפואר ושאר הילולים שוודאי מוכרים לך מתפילות.

יש המסבירים למשל את המהפיכה הכלכלית, המדעית והטכנולוגית שהתרחשה במערב ובייחוד בארצות הפרוטסטנטיות כחיזוקים נפשיים תודות לרעיונות חדשים, למשל בנוגע לשכר ועונש, למשל שאלוהים אוהב את המצליחים – שגרמה לאנשי המערב הפרוטסטנטים לעבוד יותר קשה, לנסות יותר וכך גם להצליח יותר.

כך שתפיסות דתיות שונות עשויות לחזק את האלים הפנימיים שבך, כלומר אותך, לתת מענה לרגשות שונים ומצבים שונים ולשפר את התנהגותך, את רגשותיך ואת תוצאותיך מהחיים, הכל תלוי באמונה ובטיבה כנראה.

יש הרואים את הפולחן הדתי כגון תפילה וחגים כמעשה סתמי, אך עבור אנשים דתיים כלומר אנשים שיש להם אמונה, מעשים אלה טעונים משמעויות רגשיות ונפשיות שונות שעשויות גם לחזק אותם במצבים שונים כך שאנשים דתיים הרבה פעמים לא ירצו לעזוב את הדת כי הם אוהבים את הדת, היא טובה להם ומועילה להם בדרכים שונים.

דת יכולה להיות מועילה, חיובית ורצויה לאנשים מסוימים. האם אתה אחד מהם?