מחשבות על זמן

זמן- עבר, הווה ועתיד. הנמתחים מראשית הבריאה ועד קץ היקום אם תגיע שעתו. קץ הזמן יגרום לקץ היקום אם הזמן יכול בכלל להסתיים כישות פיזית. אם כך ניתן להתייחס לזמן במידה מסוימת כאינסופי או נצחי.

המדענים עדיין לא הצליחו להגדיר את הזמן, אלא כשינוי בין שני מצבים- שני נקודות זמן שהן מושג פילוסופי המתאר חוסר שינוי. קיומן של נקודות הזמן שנוי במחלוקת, ויש הטוענים כי מושג תאורטי זה אינו קיים בפועל והוא בחזקת אשליה תודעתית. תורת היחסות המודרנית שפותחה עלידי אלברט איינשטיין, מספקת תיאור פיזיקלי של היקום בו העבר והעתיד מתקיימים לצד ההווה. מספר תאוריות מדעיות בנושא המודעות וההכרה, כמו למשל תאוריות מרחב-הזמן של המודע, מציעות כי רצף מרחב-זמן מאפשר מודעות. הפיזיקה הנלמדת במרבית בתי הספר מתארת את היקום בביטויים של מציאות שבה קיים רק הווה רצוף.

על פי גישה מסוימת, ניתן לתפוס את המרחב כרקע, עליו פועל הזמן, או להפך. בניסוח אחר, המרחב והזמן הנם שונים באופן מהותי. על פי הגישה המתמטית הטהורה, המניחה כי הזמן והמרחב שקולים, עשויים להתקיים יותר מציר זמן כללי אחד, כפי שקיימים שלושה צירי מרחב לכל הפחות. יתרה מזאת, קיימים פיתוחים פיזיקליים-תאורטיים מודרניים מאוחרים, המנבאים את קיומם של כמה צירי זמן כאלו (בצירוף עם מספר גדול יותר של צירי מרחב).

כך או כך נראה שהידע שלנו על זמן ועל המרחב-זמן מוגבל יחסית כרגע ולמעשה ניתן לומר שאנחנו לא באמת מבינים את ממשות ומהות הזמן.

סיבתיות הנה קביעת עמדה עבור הזמן, לפיה כל שינוי גורר שינוי מאוחר עוקב, המתחייב ממנו ומאוחר לו בזמן. קיימות שתי דיעות פילוסופיות בנוגע לשאלה האם יש גורל קבוע- אחת הדטרמיניזם והשנייה האמונה בכך שלאדם יש יכולת של בחירה חופשית.

תאיסטים אומרים שקיום האלוהים הוא נצחי. כיצד דבר זה מובן, תלוי באיזו הגדרה של המושג נצח משתמשים. מצד אחד, אלוהים יכול להתקיים בנצח, קיום על-זמני במקום בו הקטגוריות עבר, הווה ועתיד פשוט לא תופסות. מצד שני, אלוהים יכול להתקיים לנצח, או בכל הזמנים, כאשר הוא כבר מתקיים כמות אינסופית של זמן וצפוי להמשיך להתקיים למשך כמות זמן אינסופית. הזמן עצמו הוא הישות היחידה שקיומה מוכח בוודאות שהיא נצחית. ובכך במידה מסוימת הזמן מהווה ישות המקבילה לה'. האם ניתן להחשיב את הזמן כשלעצמו הוא כח עליון? [לפחות במידה מסוימת]

על פי האמונה, ה' קיים בכל הזמנים [כשמו היה הווה ואהיה] אבל אפילו הוא בכוחו אינו יכול להחזיר את הזמן לאחור, או שלפחות אין עדויות לזה בתנ"ך.