מקומי באנושות

האנושות מכילה מיליארדי בני אדם ועשרות מאות או מיליוני שנות היסטוריה, טוענים שאתה חלק ממנה, אבל מהו מיקומי בה?  

אני משתייך לזמן שבו נולדתי. סוף המאה ה20 ואחריה. לדור מסוים של אנשים, לשנת לידה מסוימת בין 120 שכבות גיל שנתיות אחרות. אני משתייך למדינה מסוימת, אחת מאותם 192 הרשומות באו"ם, קוראים לה ישראל. אני משתייך לדת היהודית מבחינת לאום, אך מגדיר את עצמי כרגע כאגנוסטי (נכתב לפני שחזרתי בתשובה בפעם הראשונה).

 יש אנשים רבים אחרים שגרים בעיר הזאת או בצמודות לה, יוצא לי לראות אותם לפעמים. חלקם שכנים, חלקם הולכים באותו רחוב שאני הולך בו, חלקם נוסעים איתי בכביש. אצל חלק מהם אני קונה דברים, עם אחרים אני עומד ביחד בתור לקנות דברים. יוצא לי לראות אותם לפעמים. קוראים להם אזרחי ישראל ותיירים.

מדינת ישראל מכילה כשלעצמה המון קבוצות- משפחות, קבוצות חברתיות [שיכולות למנות 2 אנשים או יותר], מסגרות של עבודה לימודים או צבא וכן הלאה... כל אדם בקבוצה יכול להשתייך לקבוצות אחרות בנוסף לאותה קבוצה וכך נוצר מעין מארג חוצה יבשות שמכיל למעשה את כל אוכלוסיית העולם בעידן הגלובלי של ימינו. וכך אני מסתנף כיחידה נוספת בים האנושות. דרך מיקום במרחב והשתייכות חברתית או מקצועית. בימי קדם ההשתייכות היתה למשפחה, דרכה לחמולה, דרכה לשבט, דרכה לעם או למדינה. כיום משתייכים לכל גוף ישירות. למרות הקשרים בין האנשים, החברה המערבית נוטה לראות את האנשים כאינדיבידואלים. כלומר כל אדם עומד בפני עצמו ומשתייך לאנושות באופן חופשי כרצונו ודרך השתייכותו למדינה כמאמר הפילוסוף היווני הנודע סוקרטס: "אינני אזרח של אתונה, גם לא אזרח של יוון אלא של העולם" 

 אם כך, החיבור שלי לאנושות נעשה בכמה צורות:

מבחינה אזרחית/פוליטית- אני משתייך לאנושות דרך האזרחות במדינה שאני שייך לה.

מבחינה כלכלית- אני משתייך לאנושות דרך ההכנסות ההשקעות וההוצאות שלי ודרך החברה הכלכלית שבה אני עובד.

מבחינה חברתית- אני משתייך לאנושות דרך הקשרים והמגעים שלי עם אנשים אחרים.

מבחינה תרבותית/רעיונית- אני משתייך לאנושות דרך הנוכחות, המעשים והמילים שלי. העדר מורכב מהפרטים שבו.