איפה התודעה?

 

התודעה היא קו המחשבה של האדם וכל הדברים שאליו הוא מודע בצורה כלשהי, התודעה היא התחושה הסובייקטיבית של הדברים, היא בעצם האני של האדם אשר יכול ליצור ולהפעיל רגשות ורצונות אשר מפעילים את גוף האדם, התודעה היא הלוקחת את הרצונות השונים ומחליטה האם לבצע אותם וליצור אותם או לא.

 

ברור לכל, שהתודעה קיימת וזה למעשה הדבר הוודאי היחיד שקיים כפי שדקארט אמר "אני חושב, משמע אני קיים" – מעבר לזה אני לא יכול להוכיח בעצם כלום. אך המדע עדיין לא גילה ממשות כלשהי שלה במציאות, מלבד על כך שאנשים מרגישים אותה, אי אפשר להראות את התחושה הסובייקטיבית של כאב עצמה אך אדם בבירור ידע שכואב לו ושהוא מודע לאותו כאב. כך רשם יובל נח הררי בספרו "ההיסטוריה של המחר".

 

וכך הדבר כנראה גם לגבי האל (ומושגים כגון נשמה), אי אפשר להוכיח שהוא קיים מלבד הוכחה על השפעתו בעולם והר סיני קרה לפני אלפי שנים, אך אי גילויו לא אומר בעצם שהוא לא קיים – כי הנה גם התודעה האנושית קיימת ועדיין המדע לא גילה איך תודעה נראית במציאות והוא עדיין לא יכול להצביע ולהגיד הנה כאן התודעה. המדע יכול לראות שיש פעילות במח אך הוא איננו יכול להיכנס ולהתחבר לאותה תודעה שנמצאת שם או בכלל לראות אותה ואף על פי כן בבירור קיימות תודעות בעולם.

 

מכאן, שאף שהמדע טוען שהוא לא יכול להוכיח משהו, אין הדבר אומר שהדבר לא קיים, כל עוד המדע לא באמת יכול לסתור את הקיום שלו, גם אם אין לו אחיזה במציאות העכשווית. כי אם קיימת תודעה אך המדע לא יכול לראות אותה, יש להניח שאם יש אלוהים אך המדע איננו יכול לראות אותו, אפשרי עדיין שהוא קיים, שכן אלוהים ידוע כמתגלה בפני נביאים בחזיונות ולעתים בניסים ולא למדענים במעבדות מחקר.