אפשרות לוגית

התיאוריה המדעית מבוססת על לוגיקה.  בעקבות הניסיון מעלים רעיון שמוביל להשערה חדשה או לתיאוריה כדי להפוך את אותו רעיון לחוק מדעי יש לערוך מספר מובהק של ניסויים שיוכיחו את אותה תיאוריה כחוק מדעי, שגם כן יתכן שביום מן הימים ימצאו עובדות שישנו חוק זה – כמו שאיינשטיין דייק את תיאוריית הכבידה של סר אייזק ניוטון כך המדע תמיד פתוח לרעיונות חדשים וזה אחד הגורמים לאמינותו. הגורם השני הוא כמובן הניסוי.

הלוגיקה מאפשרת לבדוק רעיונות חדשים בעזרת רעיונות קיימים, אם A הוא B וB הוא C אז A הוא C, זאת דוגמא ללוגיקה פשוטה.

כעיקרון כחלק מהלוגיקה קיים גם הרעיון שאם תיאוריה כלשהי לא ניתנת להפרכה יש לקבל אותה כאפשרות, בעלת סבירות כלשהי אבל בעלת סבירות קיימת.

כך הרעיון שיש אלוהים וכך הרעיון שאין אלוהים, אי אפשר לסתור – כלומר להוכיח באמת שאין אלוהים (למשל – ההוכחות שלך על אבולוציה כגון מאובנים ושלדים של חיות נכחדות הם רק מבחנים לאמונה שאלוהים פיזר),

ומצד שני אי אפשר לשכנע בעזרת לוגיקה שיש אלוהים, לפחות לא ידוע על דרך כזאת שמבוססת על שכנוע לוגי טהור ולא על מאווים נסתרים או רצון להאמין ולהשתכנע.

לכן לפי הרעיון הלוגי שאם תיאוריה כלשהי איננה ניתנת להפרכה צריך לקבל אותה, צריך לקבל את הרעיון שיש אלוהים כאפשרות, יחד עם זאת צריך לקבל גם את הרעיון שאין אלוהים כאפשרות.

קצת מבלבל, אבל די פשוט כשחושבים על זה.. בכל מקרה אפשר לעבור לקרוא על המדרגה הבאה, אגנוסטה.