אל עליון? 

 

בנוסף לאל המרכזי שכל אחד עובד, ושהוא עצמו מכיל פנתיאון משלו..

אפשר לטעון שיש גם אל עליון כסוג של מטאפורה שיתכן שהיא לא קיימת מבחינה מדעית-אובייקטיבית אך לאמונה בה עשויה להיות ממשות תועלתית משלה.

אבל מטאפורה למה?

 

האם האל העליון הוא האל שלמעשה מכיל את כל האלים המרכזיים של בני האדם, כתורת אל האנושות? האם האל העליון הוא מושג חופף בעצם לטבע או לעולם או לכל מה שקורה וכל מה שקיים? האם האל העליון הוא גם אלוהי אברהם יצחק ויעקב אשר הוציאנו ממצריים, מבית עבדים? האם האל העליון הוא כל מה שמעבר לעצמי ואשר אין לנו שליטה ישירה עליו כדוגמת גופינו?

 

אני מאמין שיכולות להיות כמה משמעויות לאל עליון שכזה, בדרגות האמונה הנוכחיות שלי רחוק אני עדיין מלתפוס את מהות המושג אלוהי ברמה שכזאת. סורי, אולי בהמשך...

בינתיים, אני ימשיך לשים את האל המרכזי שלי בעצמי אך גם לעבוד אלוהויות מרכזיות אחרות במידה מסוימת.

 

[טקסט שכתבתי באמצע מרץ 2010 כחצי חודש לפני שעברתי בשער האמונה לראשונה]