מראות

אומנם אתה בסך הכל אתה אבל

לשאלה מי אתה, יכולה להיות כמות אינסופית כמעט של תשובות.

אפשר להסתכל ולנתח אותך מהרבה בחינות, להגדיר אותך לפי תכונות אישיות, תחומי התעניינות, סטטוס ודעות.

לאנשים שונים תהיה דעה שונה עליך בהתאם לדעות שלהם על עצמם ועל העולם.

 

קיים את הראי של החברה, משהו שקיים רק אצלך בראש למעשה אם כי הרבה פעמים לא נראה שהוא סותר את המציאות בהרבה, הראי של החברה התחיל להתפתח אצלך מהיחס שלך עם הוריך והסביבה הקרובה עוד מגיל ממש מוקדם והמשיך להתפתח עם כניסתך למסגרת חברתית בגן ובבית הספר היסודי והמשיך להתפתח בעצם עד היום הזה, אבל ביסוד יש דברים שלא השתנו בו. הראי של החברה כולל בעצם את הדעות של ה"חברה" לדעתך או של קבוצות ממנה על כל דבר כמעט בעצם. אם אתה מובטל, אתה לא נראה טוב למשל בראי החברתי. אם אתה שמן, מסטול, אלכוהוליסט, מהמר כבד, עבריין, כהה עור, מכוער, מעשן בשרשרת, ערס, חרשן, זקן  אתה לא נראה טוב בראי החברתי וגם אם אתה פועל שלא לפי הנורמה המקובלת בצורה לא אלגנטית מספיק. כמובן מי קבע שככה החברה רואה אותך? אומרים דווקא שהחברה שלנו פלורליסטית ומקבלת את השונה. כמובן שמראת הקונצנזוס מורכבת גם מהרבה מראות קטנות יותר. ובחלק מהמקומות להיות חלק מקבוצה הסובלת מסטיגמה מתקבל בכבוד או לפחות בסובלנות.

 

קיימות גם מראות אחרות. המראה הכי חשובה אולי זאת המראה שנמצאת אצלך בפנים, המראה הפנימית שלך, דעתך על עצמך. זאת לא מראה צלולה תמיד, לפעמים רגשות קצת מערפלים אותה והיא משקפת תמונה קצת אחרת, הדעות שלך על עצמך משתנות וככה הצורה הפנימית שלך משתנה בעיני רוחך. המראה מושפעת מהדעות שלך על העולם ועל מי שהיית רוצה להיות ומהיחס שלך לתכונות השונות שלך, למצב שלך ולהיסטוריה שלך.

 

יש את המראות שנמצאות אצל אנשים שמכירים אותך, כל אחד יתפוס אותך בהתאם לתפיסת העולם שלו ובעיקר ליחסי הגומלין ההיסטוריים ביניכם, למצב הרגשי ולמצב היחסים הנוכחי ביניכם. המראה שלך אצלם זה בעצם הדעה שלהם עליך אך היא משקפת גם תכונות, הרבה פעמים אמיתיות, שהם חושבים שיש לך ואת היחס הרגשי שלהם כלפיך. מראות האנשים עלולות להיות מעורפלות או עכורות לפעמים מתפיסות מציאות לא נכונות או מנוגדות לשלכם, חוסר היכרות מלא אתכם או ממערכת יחסים עכורה.

 

פשוט צריך לדעת איך לא להיעלב מכל דבר. זה הכל.

יש גם תועלת במראות האלה ובמידה מסוימת אומרים שהם גם הכרחיים פסיכולוגית.

ליכולת לראות את עצמך גם לא דרך העיניים שלך יש חשיבות, אבל חשוב שהיא תיתן לך יתרונות לא חסרונות.