שינויים ודת

מישהו אמר לי שדת, לא משתנה. זה נכון, דתות נוטות להיות מושתתות על מסורת רבת שנים שחריגה בצעד קל ממנה עשויה להיחשב בידי אחרים ואולי גם בידי האל לכפירה, אבל זה לא לגמרי נכון כי דתות יכולות לעבור שינויים והדת היהודית נכללת בכלל זה.

 

הדת ודרכי הפולחן בה שונות במידה רבה מהנהוג בימי דויד, קודם כל התנ"ך לא היה שלם אז והוא עדיין היה בהתהוות, נביאים עדיין דיברו עם האל וחלק מדבריהם נכתבו לדורות הבאים וספר דברים עדיין לא התגלה. המשנה והגמרא (התלמוד) עדיין לא נכתבו והפולחן היה יותר פולחן של קורבנות מאשר פולחן של תפילה. גם לא כל החגים היו קיימים, תשעה באב, חנוכה, פורים, ל"ג בעומר הם כולם חגים מאוחרים יותר שנקבעו על ידי תקנות חכמים או היווצרות מסורת ולא על ידי התנ"ך. גם התפילות בסידור נכתבו בזמן מאוחר יותר מימי התנ"ך.

 

הפרשנויות והתקנות של התנאים (כותבי המשנה) והאמוראים (כותבי הגמרא) וחכמים נוספים עד היום גרמו לשינויים בצורת הפולחן והמצוות, שינויים טכנולוגיים שנכנסו בזמן האחרון גם הם היו צריכים צורה כלשהי של התייחסות וכך שינו את הדרכים בהם הדת ממומשת, למשל שמיעת הרצאות דתיות באינטרנט או החזרה בתשובה באמצעות תשדירי טלוויזיה ווידאו או המצאת הדפוס שבזכותו ספר התנ"ך נמצא כעת כמעט בכל בית ולא רק בבתי כנסת ואצל יחידי סגולה או היחס להופעת חידוש טכנולוגי ככח החשמלי. גם הופעת המדע הצריכה התייחסות שונה והתמודדות מצד הדת, כמו במקרה של תורת האבולוציה או הופעת תיאוריות מדעיות ותצפיות שסתרו את תורות חכמי יוון ורומא אותה הכנסייה הנוצרית לימדה ובה היא תמכה בתחילת ימי המדע- בתקופת הרנסנאס בעיקר.

 

בנוסף, קמו זרמים חדשים רבים במהלך הדורות וכל אחד מהם היווה כשלעצמו שינוי ויש דוגמאות רבות לכך רק מהיהדות - בית הלל ובית שמאי, הפרושים והצדוקים, הקראים, כתות משיחיות למיניהם, הולדת הנצרות מתוך היהדות, הולדת האסלאם מתוך היהדות והנצרות, החסידות, החילונים, היהדות הקונסרבטית, היהדות הרפורמית והיהדות הציונית-לאומית.

 

ובכל זאת, אף עלפי שכפי שהראיתי למעלה, דתות עשויות להשתנות והם אכן משתנות, יתכן בכל זאת שהם יותר מדי מתקשות להשתנות ונשארות גוף ישן ומאובן, זכר לימים קדומים יותר.

 

כמאמר הפתגם "רק האדם הטיפש ביותר והאדם החכם ביותר אינם משתנים" (קונפוציוס) ואנשים מאמינים נוטים לראות את הדת בה הם מאמינים כחכמה ביותר.