אמונות שונות בדת אחת

יתכן מצב שבדת מסוימת יהיו שתי אמונות ושני הזרמים עדיין יהיו באותה הדת. למשל ביהדות יש אנשים המאמינים בגן-עדן וגיהינום ויש המאמינים בגלגול נשמות ויש המאמינים בסינתזה של שתי האמונות.

 יתכן גם מצב שבדת מסוימת יהיו שני מערכים של חוקים/צווים/דרכי-התנהגות-עלפי-האמונה, או יותר. למשל ביהדות היו פעם את בית הלל ובית שמאי, שניהם התבססו על אותו קוד חוקים אך פירשו אותו אחרת ובכך יצרו שתי אפשרויות סגידה. כך היה גם בנוגע לחלוקה למספר זרמים בתקופות מסוימות כמו החלוקה לצדוקים איסיים ופרושים בימי בית שני. וכך יש גם עדות שונות בעלי מנהגים שונים ועדיין כולם נחשבים יהודים עלפי ההלכה.

כיום נהוגה החלוקה לשלושה זרמים ביהדות הרבנית : האורתודוקסית, הקונסרבטיבית והרפורמית. יש גם חלוקה של הזרם האורתודוקסי שנחשב לשולט עד כמעט יחיד בארץ למספר חלקים שבגדול ניתן להגיד שהוא נחלק ל: חילוניים שאינם מאמינים בה', חילוניים שמאמינים בה', שומרי מסורת, שומרי שבת, כיפות סרוגות (דתיים-לאומים) וחרדים למיניהם. כולם נחשבים ליהודים ולבני ישראל, אף אלה שרק עלפי לאום או מוצא ולא עלפי אמונה או מצווה.

מדוע היהלום נוצץ בצבעים שונים?

כאשר קרן אור עוברת דרך גופים שקופים היא נשברת בזווית מסוימת.

שבירת הקרניים אינה אחידה לגבי כל הצבעים אלא תלויה באורך הגל של הצבע.

האור הלבן הוא השתלבות של כל הצבעים, כך שבעת שהאור עובר מאוויר לזכוכית או לחומר שקוף אחר הוא נשבר ומופרד לצבעים שונים.