דת מורכבת בד"כ ממספר אמונות

מלבד האמונה בקיום האל או מקור כח קדוש אחר, ההופכת את האמונה לדת ורק היא מספיקה כדי שאמונה תחשב לדת, קיימות ברגיל גם אמונות נוספות על אמונה זאת.

למשל האמונה היהודית האורתודוכסית מאמינה לא רק בקיומו של אל, אלא גם בכך שהוא כל יכול, יודע כל ומבין הכל.

בנוסף לכך היא מאמינה גם בתנ"ך ובכך שכל אות בתנ"ך היא נכונה וקודש וכל אות בתורה ניתנה על ידי האל בהר סיני.

בתנ"ך רשומות אמונות נוספות על אמונה זאת, למשל התנ"ך מתחיל בסיפור בריאת העולם ומכיוון שעל פי האמונה הקודמת כל אות בתנ"ך היא קודש ונכונה ואמת לאמיתה כך גם סיפור הבריאה הוא אמת שאין לפקפק בה ויש לדחות תיאוריות אחרות שאלוהים עצמו הביא אותם כדי לבחון את האמונה ועל כן יהודים חרדים פוסלים על הסף את תיאוריית האבולוציה אפילו שכל הקהילה המדעית כיום תומכת בה ורואה בה את האמת לאמיתה ולא את סיפור הבריאה. וכך מהתנ"ך עולות אמונות אחרות.

אך אמונה נוספת אומרת שהמשנה והתלמוד (גמרא) או התורה שבעל פה שנכתבה בימי בית שני וקצת אחריו, הם גם קדושים ונכונים וזאת מכיוון שרשרת סמיכות שקידשה אותה: משה קיבל אותה מאלוהים והעבירה ליהושע והוא העבירה הלאה עד שעברה לחכמי המשנה, הלא הם חכמינו זיכרונם לברכה או חז"ל.

וכך האמונה היהודית מורכבת מאמונות נוספות, למשל שאלוהים מקשיב ואם נתפלל אולי גם יקרה משהו כתוצאה מהתפילה ושאם נשחט תרנגול או נתרום לצדקה לכבוד יום כיפור זה יעזור לאל לסלוח לנו כשהוא שופט את מעשינו ביום כיפור ושהמשיח יבוא באחרית הימים ויגאל את כולנו וכן הלאה, הדת היהודית מורכבת מאמונות רבות – חלקם מבוססות על ספרי הקודש וחלקם מסורות ואמונות שעברו בין הדורות בעל פה והשתרשו במנהגי הדת – כגון קריאת קדיש על המת מנהג שהחל רק בימי הביניים, או לבישת כיפה – מנהג שגם הוא התחיל בשלב מאוחר יחסית בהתפתחות היהדות.

הדבר כמובן מתרחש גם בדתות אחרות, כך למשל האמונה הנוצרית מורכבת לא רק מהאמונה באל, אלא גם מהאמונה בכך שהאל הוליד בן שקראו לו ישוע, מהאמונה בשליחים – יורשי ישוע, מהאמונה בספרי הקודש שלהם – הברית החדשה, מהאמונה בכח התפילה, מהאמונה בטקס התפילה, מהאמונה בגן עדן וגיהינום וכן מאמונות רבות נוספות.