מדרגת האמונה הראשונה - דת בראייה אתיאיסטית

דת היא מערכת האמונות, המנהגים, הסמלים, המושגים שנובעת מאמונה בהשקפת עולם מסוימת. השקפת עולם זו בדרך כלל גורסת קיום של כח עליון אשר אחראי ליקום או לאספקט מסוים שלו ואשר מטיב עם נאמניו ואמונתם והליכתם אחרי צווי הדת תיתן להם גמול בעולם הזה או בעולם הבא.

דתות רבות נוגעות לכל אספקט בחיי האדם וגורמות לאמונתו להיות מוקד מרכזי בחייו. הדת היא גורם משייך, חשוב ומרכזי בחיי החברה של המאמינים ומהווה מערכת חוקים בנוסף לחוקים האזרחיים הקיימים במקום.  

עלפי הראיה האתיאיסטית דתות לא נוצרו עלידי כוחות עליונים, אלא על ידי בני אדם. יש דתות שמבוססות על מייסד אחד- כמו הנצרות או האיסלם, ויש דתות שנוצרו מנביאים ומסורות רבות.

מכיוון שהרעיון ליצור דת מתוכננת, נראה בלתי אפשרי בלי מקור קדושה כלשהי, והמדע פוסל מקורות קדושה כאלה, לא נוצרו דתות מודרניות על ידי מקורות חילוניים שמבוססות על פילוסופיה הגיונית אך גם על אמונה במשהו שמעבר לאדם או לחברה. ובכך לדעתי, הוחמץ מקור כח חשוב כי האם מצב של העדר אמונה מאחדת יותר מועיל וטוב לאנשים?

לא ניתן ליצור דת שאנשים יבחרו להאמין בה רק מגלל שזה טוב להאמין בה?
              דת שתאפשר להם חופש והצלחה,
                                                                     דת שתעזור להם באירועים שונים בחייהם,
                                                           דת שתגרום להם להרגיש יותר טוב עם עצמם ועם העולם.

כשהתחלתי לכתוב על נושא האמונה, זה היה הדבר שחיפשתי